L3-banner-univerzita

Ubytovacia komisia

Ubytovacia komisia je poradným orgánom prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci, ktorý rieši problematiku ubytovania študentov UKF. Predsedom komisie je prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci.
Predseda
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Podpredseda
Mgr. Peter Hrobár
Členovia
Ing. Milan Masár
Mgr. Martin Cabadaj
Mgr. Štefan Mikla
Mgr. Lucia Spodniaková
PaedDr. Gabriela Svocáková, PhD.
Radka Balážová
Dominika Ivanegová
Nikola Mazúrová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color