L3-banner-univerzita

Ubytovacia komisia

Ubytovacia komisia je poradným orgánom prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci, ktorý rieši problematiku ubytovania študentov UKF. Predsedom komisie je prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci.
Predseda
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Podpredseda
Mgr. Peter Hrobár
Členovia
Ing. Milan Masár
Mgr. Martin Cabadaj
Mgr. Štefan Mikla
Mgr. Lucia Spodniaková
Radka Balážová
Dominika Ivanegová
Nikola Mazúrová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo