L3-banner-univerzita

Ubytovacia komisia

Ubytovacia komisia je poradným orgánom riaditeľa Študentských domovov UKF, ktorý rieši problematiku ubytovania študentov UKF. Predsedom komisie je manažér Študentského centra UKF.
Predseda
Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Členovia
Mgr. Peter Hrobár
Mgr. Milada Žilová
Mgr. Martin Cabadaj
PaedDr. Gabriela Svocáková, PhD.
Bc. Sofia Marcinkechová
Bc. Thi Lan Anh Dao
Sára Adamčíková
Dominika Ivanegová
Nikola Mazúrová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color