L3 banner studium new

Vysokoškolské štúdium

Vysokoškolské štúdium sa na Univerzite Konštantína Filozofa uskutočňuje v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch a je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou na tri stupne – bakalársky, magisterský a doktorandský.
Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v širokom spektre akreditovaných študijných programov, ktoré garantujú fakulty a ich pracoviská.
Vysokoškolské štúdium je organizované a evidované s podporou kreditového systému štúdia.
Vysokoškolské štúdium v dennej forme je počas štandardnej dĺžky štúdia pre občanov SR a EÚ bezplatné. Bezplatné je aj štúdium pre občanov z tretích krajín, ak títo študujú v dennej forme v štátnom jazyku, t. j. po slovensky. Štúdium v externej forme je v princípe spoplatnené. Univerzita určuje školné aj v dennom štúdiu, ale iba v prípade, ak študent študuje súbežne viac študijných programov, ako aj za nadštandardnú dĺžku štúdia.
Akademický rok trvá od 1. septembra a do 31. augusta a člení sa na dva semestre, v niektorých programoch na tri trimestre. Časové charakteristiky trvania semestrov a trimestrov upravuje harmonogram akademického roka.
Vysokoškolské štúdium na univerzite sa riadi Študijným poriadkom UKF, vnútornými predpismi univerzity a vnútornými predpismi príslušnej fakulty.
Kvalita vysokoškolského vzdelávania je zabezpečovaná vnútorným systémom kvality vzdelávania, ktorý sa opiera o európske normy a smernice na zabezpečovanie kvality vzdelávania. Univerzita rešpektuje zásady orientácie na študenta, orientácie na potreby praxe a trhu práce, podpory a rozvoja kvality zamestnancov, partnerstva a internacionalizácie výskumu a vzdelávania, dostupnosti informácií a spoločenskej zodpovednosti.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.