L3-banner-univerzita

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., sa narodil 13. júla 1961 v Bratislave. V roku 1984 absolvoval štúdium fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal v roku 1992 na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, habilitoval a inauguroval sa za profesora v odbore Fyzika tuhých látok na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rokoch 1995 a 2002.
Od ukončenia štúdia vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre fyziky Fakulty prírodných vied. Absolvoval študijné a pracovné pobyty vo Forschungszentrum Seibersdorf v Rakúsku, na Aristotle University of Thessaloniki, University of Stirling a University of Edinburgh. Je členom viacerých odborných komisií a vedeckých rád. Na univerzite pôsobil ako predseda Akademického senátu, prorektor pre rozvoj univerzity, dekan Fakulty prírodných vied a rektor univerzity. Na celoštátnej úrovni pôsobil vo funkcii predsedu Rady vysokých škôl, predsedu Agentúry na podporu výskumu a vývoja a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.
Rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je od 3. júla 2018.
Kontakt
Kancelária rektora
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
e-mail:
2018 rektor Vozar
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
rektor

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo