L3-banner-univerzita

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., sa narodil 13. júla 1961 v Bratislave. V roku 1984 absolvoval štúdium fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal v roku 1992 na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, habilitoval a inauguroval sa za profesora v odbore Fyzika tuhých látok na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rokoch 1995 a 2002.
Od ukončenia štúdia vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre fyziky Fakulty prírodných vied. Absolvoval študijné a pracovné pobyty vo Forschungszentrum Seibersdorf v Rakúsku, na Aristotle University of Thessaloniki, University of Stirling a University of Edinburgh. Je členom viacerých odborných komisií a vedeckých rád. Na univerzite pôsobil ako predseda Akademického senátu, prorektor pre rozvoj univerzity, dekan Fakulty prírodných vied a rektor univerzity. Na celoštátnej úrovni pôsobil vo funkcii predsedu Rady vysokých škôl, predsedu Agentúry na podporu výskumu a vývoja a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.
Rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je od 3. júla 2018.
Kontakt
Kancelária rektora
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
e-mail:
2018 rektor Vozar
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
rektor

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color