L3-banner-univerzita

Orgány univerzity

Orgány akademickej samosprávy UKF podľa § 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách sú:
Orgán UKF so zvláštnym postavením podľa § 40 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách je:
Stále poradné orgány rektora UKF podľa čl. 11 Organizačného poriadku UKF sú:
Poradné orgány prorektorov podľa čl. 13 Organizačného poriadku UKF sú:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color