L3-banner-univerzita

Filozofická fakulta

Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Denné štúdium bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, európske štúdiá, kulturológia, kulturológia – blízkovýchodné štúdiá, kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia, sociológia
Jozefína Cintulová
Denné štúdium – bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika – etika profesijných činností, etika, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, filozofia, história, misijná práca, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry, žurnalistika
– bakalárske študijné programy – prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
Helena Pagáčová
Denné štúdium – magisterské jednoodborové študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, taliansky jazyk a kultúra,  žurnalistika
Zuzana Spišáková
Denné štúdiumbakalárske a magisterské učiteľské študijné programy  (UAP – všetky kombinácie) 
– magisterské študijné programy – prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
Bc. Marta Kubaľáková
Fakultný administrátor AIS pre denné štúdium
Ing. Tomáš Páleník
Fakultný administrátor AIS pre externé štúdium a pre doktorandov FF
Ing. Monika Václavová
Poplatky a školné pre FF
Bc. Marta Kubaľáková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo