L3-banner-media

Študentský časopis Občas nečas

Občas nečas je univerzitné médium, ktoré tvoria študenti UKF. Študentov, ale aj širokú verejnosť informuje o novinkách a zmenách na univerzite, internátoch, informuje o konferenciách, sleduje súťaže, kultúrne a športové podujatia. Prináša reportáže zo zaujímavých miest sveta, fejtóny, komentáre a iné. Časopis vychádza trikrát ročne v náklade 1000 kusov.
Kontaktná osoba: Barbora Libayová
Adresa redakcie: ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra
E-mail:
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo