L3-banner-media

Študentský časopis Občas nečas

Občas nečas je univerzitné médium, ktoré tvoria študenti UKF. Študentov, ale aj širokú verejnosť informuje o novinkách a zmenách na univerzite, internátoch, informuje o konferenciách, sleduje súťaže, kultúrne a športové podujatia. Prináša reportáže zo zaujímavých miest sveta, fejtóny, komentáre a iné. Časopis vychádza trikrát ročne v náklade 1000 kusov.
Kontaktná osoba: Aneta Černáková
Adresa redakcie: ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra
E-mail:
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color