L3-banner-univerzita

Vedecká rada

Vedecká rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orgánom akademickej samosprávy, ktorý garantuje vedeckú, vzdelávaciu a umeleckú úroveň univerzity. Predsedom Vedeckej rady je rektor univerzity. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú, resp. ďalšiu tvorivú činnosť, nechýbajú ani významní odborníci z iných vysokých škôl, výskumných ústavov a z praxe. Ďalej sa v tejto sekcii nachádza harmonogram zasadnutí a materiály na zasadnutia Vedeckej rady.
Predseda
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Podpredsedníčka
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Interní členovia
doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Externí členovia
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Biskupstvo Nitra
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Technická univerzita vo Zvolene
prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., Múzeum židovskej kultúry SNM v Bratislave
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav SAV v Nitre
Kontakt
Ing. Gabriela Sarovová
Referát pre akreditáciu, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Ďalšie informácie:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.