L3-banner-media

Univerzitný časopis Náš čas

Náš čas je printové médium UKF, ktoré sa venuje aktuálnemu dianiu na univerzite. Zamestnancom, študentom, ale aj širokej verejnosti prináša informácie zo sveta vzdelávania, vedy, výskumu či kultúry. Periodicita časopisu je päť čísel ročne a vychádza v náklade 1000 kusov.
Redakcia
Ing. Jana Černáková
výkonná redaktorka                           
Bc. Lubo Balko 
foto, grafika a sadzba                                          
Ing. Mgr. Tatiana Palkovičová  
technická redaktorka
Kontaktná osoba: Ing. Jana Černáková
Adresa redakcie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
E-mail:
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo