L3 banner international EN

Stratégia internacionalizácie UKF

V tomto dokumente rozumieme internacionalizáciou UKF nadväzovanie nových a posilňovanie existujúcich väzieb UKF na medzinárodnú akademickú komunitu tvorenú univerzitami a ďalšími výskumnými inštitúciami a na normy a pravidlá v nej zaužívané za účelom napomáhať plneniu poslania a strategického cieľa UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color