L3 banner studium new

Harmonogram akademického roka

Slávnostné otvorenie akademického roka (začiatok výučby v zimnom semestri): 25. septembra 2023
Zápisy študentov:
Zápisy sa realizujú elektronicky alebo podľa harmonogramu fakulty, stanoveného dekanom. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium.
Zimný semester:
Výučbové obdobie*: 25. 9. 2023 – 21. 12. 2023 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 8. 1. 2024 – 16. 2. 2024
V prípade mimoriadnej situácie môže byť v špecifických prípadoch výučba upravená podľa rozhodnutia dekana fakulty.
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2023
Termín prihlásenia sa na tému diplomovej, resp. bakalárskej práce: do 30. 11. 2023
Predzápisy predmetov na letný semester: od 16. 10. 2023 do 4. 11. 2023
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 22. 1. 2024
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 17. 2. 2024
Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2023 – 5. 1. 2024 (nástup do práce 8. 1. 2024)
Imatrikulácie
FPVaI                  9. 11. 2023 o 9.00 h
FSVaZ                 9. 11. 2023 o 11.30 h
FSŠ                     7. 11. 2023 o 11.30 h
FF                       8. 11. 2023 o 10.00 a 12.30 h
PF                       7. 11. 2023 o 9.00 h
Študentské dni nitrianskych univerzít: 7. 11. – 24. 11. 2023 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2023 – streda – Sviatok všetkých svätých
17. 11. 2023 – piatok – Deň boja za slobodu a demokraciu
6. 1. 2024 – sobota – Sviatok Troch Kráľov
29. 3. 2024 – piatok – Veľký piatok
1. 4. 2024 – pondelok – Veľkonočný pondelok
1. 5. 2024 – streda – Sviatok práce
8. 5. 2024 – streda – Deň víťazstva nad fašizmom
5. 7. 2024 – piatok – sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
Letný semester:
Výučbové obdobie:
 • 19. 2. 2024 – 18. 5. 2024 (13 týždňov)
 • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia – všetky fakulty: 19. 2. 2024 – 20. 4. 2024 (9 týždňov)
Skúškové obdobie:
 • 20. 5. 2024 – 13. 7. 2024 (8 týždňov) 
 • končiace ročníky Bc. štúdia – všetky fakulty: 22. 4. 2024 – 18. 5. 2024 (4 týždne)
 • končiace ročníky Mgr. štúdia – všetky fakulty: 22. 4. 2024 – 11. 5. 2024 (3 týždne)
V prípade mimoriadnej situácie môže byť v špecifických prípadoch výučba upravená podľa rozhodnutia dekana fakulty.
Predzápis na zimný semester 2024/2025: 8. 4. – 30. 4. 2024
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 28. 6. 2024
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 15. 9. 2024
*Obdobie, v ktorom sa štandardne uskutočňujú vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, laboratórne cvičenia a pod.) podľa rozvrhu hodín.
 
Štátne skúšky 
 Činnosť Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium
Odovzdanie záverečných prác
 Elektronická verzia do 21. 4. 2024*
 Tlačená verzia: 26. 4. 2024
 Elektronická verzia do 21. 4. 2024*
 Tlačená verzia: 26. 4. 2024
Posúdenie záverečných prác  17. 5. 2024  11. 5. 2024
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 1. termín
 -----------------  14. – 17. 5. 2024
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 2. termín
 -----------------  19. – 21. 8. 2024
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín  27. 5. – 7. 6. 2024  20. – 31. 5. 2024
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín  22. – 28. 8. 2024**  22. – 28. 8. 2024**
Poznámky a vysvetlivky:
* Študent sa môže prihlásiť v AR 2023/24 na štátne skúšky pod podmienkou, že dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, že študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
** Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2024.
Promócie:
 • Fakulta prírodných vied a informatiky: 24. 6. – 25. 6. 2024, 3. 7. – 4. 7. 2024, 1. 10. 2024
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 26. 6. – 28. 6. 2024
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií: 1. 7.  –   2. 7. 2024
 • Filozofická fakulta: 17. 6. – 18. 6. 2024, 8. 7. – 9. 7. 2024, 3. – 4. 10. 2024
 • Pedagogická fakulta: 19. 6. – 21. 6. 2024, 2. 10. 2024
Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 14. 6. 2024
 
PRIJÍMACIE KONANIE
Podávanie prihlášok:
1. kolo
Bakalárske štúdium: do 31. 3. 2024
Magisterské štúdium: do 30. 4. 2024
Doktorandské štúdium : do 31. 5. 2024
2. kolo
Bakalárske a magisterské štúdium: do 15. 8. 2024
Prijímacie skúšky:
Bakalárske štúdium: 10. 6. – 14. 6. 2024
Magisterské štúdium: 10. 6. – 14. 6. 2024
Doktorandské štúdium: 24. 6. – 4. 7. 2024
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 25. 7. 2024
Odporúčaný termín letnej dovolenky: 15. 7. – 9. 8. 2024
Univerzitný deň otvorených dverí
jesenný termín: 14. 11. 2023
jarný termín: 22. 2. 2024
Nitrianske univerzitné dni: 22. 4. – 3. 5. 2024 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)
Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)
 
PEDAGOGICKÁ PRAX
BAKALÁRSKE študijné programy:
Predškolská a elementárna pedagogika
Zimný semester
 • 2. roč.: október – december 3. 10. 2023 – 12. 12. 2023 (20 hod.) – Hospitačno-asistentská prax v MŠ, priebežná prax – utorok
 • 3. roč.: december 4. 12. – 8. 12. 2023 (20 hod.) – Asistentská prax v MŠ, bloková prax
Letný semester
 • 1. roč.: marec – máj 5. 3. – 14. 5. 2024 (40 hod.) – Úvodná hospitačná prax v MŠ a ŠKD, priebežná prax – utorok, MŠ 16. 4. – 14. 5. 2024, ŠKD 5. 3. – 9. 4. 2024
 • 2. roč.: máj 13. 5. – 17. 5. 2024 (20 hod) – Asistentská prax v ŠKD, bloková prax
 • 3. roč.: február 1. 2. – 29. 2. 2024 (40 hod.) – Výstupová prax v MŠ, súvislá v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a kombinačné štúdium, učiteľstvo praktickej prípravy)
Zimný semester
 • 1. a 2. roč.: november – december 13. 11. – 8. 12. 2023 (40hod.) – Asistentská prax I., v mieste bydliska
 • 2. a 3. roč.: november – december 13. 11. – 8. 12. 2023 (40hod.) – Asistentská prax II., v mieste bydliska
 • 3. roč.: október – december 4. 10. – 13. 12. 2023 (20 hod.) – Pedagogická prax I., hospitačno-asistentská (základná škola), priebežná prax – streda
Letný semester
 • 1. a 2. roč.: máj – jún 6. 5. – 14. 6. 2024 (40 hod.) – Asistentská prax I., v mieste bydliska
 • 2. roč .: máj – jún 6. 5. – 14. 6. 2024 (40 hod.) – Asistentská prax II., v mieste bydliska
 • 3. roč.: marec – apríl 4. 3. – 12. 4. 2024 (40hod.) – Asistentská prax II., v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo, manažment vzdelávania
Zimný semester
 • 2. roč.: december 4.12. – 15. 12. 2023 (50 hodín) – Dobrovoľnícka prax I. (základná škola), bloková prax
 • 3. roč.: december 4. 12. – 15. 12. 2023 (50 hodín) – Dobrovoľnícka prax II. (ŠI, ŠKD), bloková prax
Letný semester
 • 1. roč.: apríl 15. 4. – 26.4. 2024 (40 hodín) – Hospitačno-asistentská prax I. (ŠKD), bloková prax
 • 2. roč.: apríl 15. 4. – 26.4. 2024 (40 hodín) – Hospitačno-asistentská prax II. (ZŠ), bloková prax
 • 3. roč.: 1. 2. – 29. 2. 2024 – (40 hod) – Asistentská pedagogická prax, súvislá prax v mieste bydliska
MAGISTERSKÉ študijné programy:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Zimný semester
 • 1. roč.: december 4. 12. – 8. 12. 2023 (20 hod.) – Hospitačno-asistentská prax, bloková prax
 • 2. roč.: október – december 5. 10. – 7. 12. 2023 (40 hod.) – Odborná pedagogická prax – výstupová II., priebežná – štvrtok
Letný semester
 • 1. roč.: marec – máj 7. 3. – 16. 5. 2024 (40 hod.) – Odborná pedagogická prax – výstupová I., priebežná – štvrtok
 • 2. roč.: február – marec 1. 2. – 15. 3. 2024 (100 hodín) – Súvislá pedagogická prax, v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a kombinačné štúdium)
Zimný semester
 • 1. roč.: december 4. – 15. 12. 2023 (40 hod.) – Pedagogická prax Výstupová II., (stredné školy), bloková prax
 • 1. a 2. roč.: november – december 13. 11. – 8. 12. 2023 – (40 hod.) – Prax výučbovo-asistentská I, – v mieste bydliska (povinne voliteľný predmet, možnosť realizovať v 1. alebo v 2. ročníku v lete alebo v zime z ľubovoľnej aprobácie)
Letný semester
 • 1. roč.: apríl – máj 29. 4. – 10. 5. 2024 (40 hod.) – Pedagogická prax III. Výstupová (základné školy), bloková prax
 • 1. roč.: máj – jún 6. 5. – 14. 6. 2024 (40 hodín) – Prax výučbovo-asistentská II. – v mieste bydliska (povinne voliteľný predmet, možnosť realizovať v 1. alebo v 2. ročníku v lete alebo v zime z ľubovoľnej aprobácie)
 • 2. roč.: február – marec (120 hodín):
  60 hodín: 1. 2. – 29. 2. 2024
  60 hodín: 4. 3. – 28. 3. 2024 – Pedagogická prax IV., súvislá, v mieste bydliska
 • 2. roč.: marec – apríl 4. 3. – 12. 4. 2024 (40 hodín) – Prax výučbovo-asistentská II., v mieste bydliska (povinne voliteľný predmet, možnosť realizovať v 1. alebo v 2. ročníku v lete alebo v zime z ľubovoľnej aprobácie)
Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika, manažment vzdelávania
Zimný semester
 • 2. roč.: október – december 2. 10. – 11. 12. 2023 (40 hod.) – Pedagogická prax II., (základné/stredné školy), priebežná prax – pondelok
Letný semester
 • 1. roč.: marec – máj 5. 3. – 14. 5. 2024 (40 hod.) – Pedagogická prax I. (základné školy), priebežná prax – utorok
 • 2. roč.: február – marec (80 hodín) – Súvislá prax, v mieste bydliska
  40 hodín: 1. 2. – 29. 2. 2024
  40 hodín: 4. 3. – 28. 3. 2024
Pozn.: Pri praxiach v mieste bydliska si študent volí cvičnú školu a cvičného učiteľa sám podľa inštrukcií Oddelenia pedagogickej praxe, ostatné praxe zabezpečuje Oddelenie pedagogickej praxe prevažne na nitrianskych cvičných školách.
 
Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF v Nitre 13. marca 2023.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color