L3 banner studium new

Harmonogram akademického roka

Harmonogram AR 2018/2019

Slávnostné otvorenie akademického roka:
25. septembra 2018 (utorok) o 10.00 h v aule UKF
Zápisy študentov:
– presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty
Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 26. 9. 2018 – 22. 12. 2018 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 7. 1. 2019 – 16. 2. 2019 (6 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2018
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu: do 31. 10. 2018
Predzápisy na letný semester: 5. 11. 2018 – 28. 11. 2018
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 18. 12. 2018
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 17. 2. 2019
Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2018 – 4. 1. 2019 (nástup do práce 7. 1. 2019)
Imatrikulácie:
FPV                   8. 11. 2018 o 9.00 h
FSVaZ               8. 11. 2018 o 11.30 h
FSŠ                   9. 11. 2018 o 10.00 h
FF                     7. 11. 2018 o 10.00 a 12.30 h
PF                     6. 11. 2018 o 9.00 h
Študentské dni nitrianskych univerzít: 14. 11. – 30. 11. 2018 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2018 – štvrtok – Sviatok Všetkých svätých
17. 11. 2018 – sobota – Deň boja za slobodu a demokraciu
24. 12. 2018 – pondelok – Štedrý deň
25. 12. 2018 – utorok – 1. sviatok vianočný
26. 12. 2018 – streda – 2. sviatok vianočný
1. 1. 2019 – utorok – Nový rok
19. 4. 2019 – piatok – Veľký piatok
22. 4. 2019 – pondelok – Veľkonočný pondelok
1. 5. 2019 – streda – Sviatok práce
8. 5. 2019 – streda – Deň víťazstva nad fašizmom
5. 7. 2019 – piatok – Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Letný semester:
Prednáškové obdobie: 18. 2. 2019 – 18. 5. 2019 (13 týždňov)
Končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia – všetky fakulty: 18. 2. 2019 – 18. 4. 2019 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 20. 5. 2019 – 13. 7. 2019 (8 týždňov)
Končiace ročníky Bc. štúdia – všetky fakulty: 23. 4. 2019 – 18. 5. 2019
Končiace ročníky Mgr. štúdia – všetky fakulty: 23. 4. – 11. 5. 2019
Predzápis do 2. – 3. roč. Bc. a do 2. roč. Mgr. štúdia na zimný semester 2018/19: 18. 3. – 31. 3. 2019
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 13. 7. 2019
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 22. 9. 2019
Štátne skúšky
Činnosť  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium   
Odovzdanie záverečných prác 26. 4. 2019* 26. 4. 2019*  
Posúdenie záverečných prác 18. 5. 2019 11. 5. 2019  
ŠS z pedagogicko-psychologickéhoa sociálno-vedného základu – 1. termín      - - - - 15. 5. – 20. 5. 2019   
ŠS z pedagogicko-psychologickéhoa sociálno-vedného základu – 2. termín      - - - - 27. 8. 2019  
ŠS z pedagogicko-psychologickéhoa sociálno-vedného základu – 3. termín      - - - - Podľa harmonogramu1. termín AR 2019/20***  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín 27. 5. – 6. 6. 2019 21. 5. – 29. 5. 2019  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín 28. 8. – 31. 8. 2019** 28. 8. – 31. 8. 2019**  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín Podľa harmonogramu1. termín AR 2018/19*** Podľa harmonogramu
1. termín AR 2019/20***
 
Poznámky a vysvetlivky:
*Študent sa môže prihlásiť v AR 2018/19 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2019.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je podľa Smernice o školnom a poplatkoch pre AR 2019/20 spoplatnená.
Promócie:
Fakulta prírodných vied: 17. – 18. 6. 2019, 8. – 9. 7. 2019, 7. 10. 2019
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 1. – 3. 7. 2019
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 28. 6. 2019, 9. 7. 2019, 8. 10. 2019
Filozofická fakulta: 24. – 27. 6. 2019, 10. – 12. 7. 2019, 9. – 10. 10. 2019
Pedagogická fakulta: 19. – 21. 6. 2019, 8. 10. 2019
Promócie absolventov univerzity tretieho veku:  13. 6. 2019
Promócie Nitrianskej letnej univerity:  12. 7. 2019
Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium – všetky fakulty 10. – 14. 6. 2019
magisterské štúdium – všetky fakulty 10. – 14. 6. 2019
doktorandské štúdium – všetky fakulty posledný júnový a prvý júlový týždeň 2019
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 25. 7. 2019
Odvolacie konanie voči školnému na štúdium na rektoráte:
1. termín – 22. 8. 2019
2. termín – 18. 10. 2019
Pozn.: Študent si musí podať žiadosť najneskôr 5 dní pred zasadnutím komisie, termín 15. augusta 2019 je povinný pre všetkých študentov, na ktorých sa povinnosť platiť školné vzťahuje, okrem 1. ročníkov.
Odporúčaný termín letnej dovolenky: 15. 7. – 16. 8. 2019
Deň otvorených dverí – všetky fakulty:  21. 2. 2019
Nitrianske univerzitné dni: 29. 4. – 12. 5. 2019 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)
Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň  (odporúčaný termín)
PEDAGOGICKÁ PRAX
Predškolská a elementárna pedagogika
 • Zimný semester
          2. roč. – december (3. – 7. 12. 2018 – 20 hod. ) – hospitačno-asistentská prax v MŠ, bloková prax
          3. roč. – december (3. – 7. 12. 2018 – 20 hod. ) – hospitačno-asistentská v ŠK a 1.roč. ZŠ, bloková prax
 • Letný semester
  1. roč. – marec – máj (5. 3. – 7. 5. 2019 – 40 hod. – utorok) – úvodná hospitačná prax v MŠ
  a ŠK, priebežná prax
  2. roč. – máj – jún (po dohode – 1 týždeň – 20 hod.) – pedagogická prax v ŠkVP, bloková prax
  3. roč. – február (4. 2. – 22. 2. 2019 – 40 hod.) – výstupová prax v MŠ a ŠK, súvislá v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika
 • Zimný semester
          1. roč. – december (3. – 7. 12. 2018 – 20 hod.) – hospitačná prax v bežnej škole
          2. roč. – december (3. – 7. 12. 2018 – 20 hod.) – prax v MŠ
          3. roč. – december (3. – 14. 12. 2018 – 40 hod.) – špeciálnopedagogická hospitačno-výstupová
          prax v špeciálnej škole
 • Letný semester
         1. roč. – máj (2. – 10. 5. 2019 – 30 hod.) – hospitačná prax v špeciálnej škole
         2. roč. – máj (13. – 17. 5. 2019 – 40 hod.) – prax v špeciálnom výchovnom zariadení
         3. roč. – február (4. – 22. 2. 2019 – 40 hod.) – špeciálnopedagogická prax, súvislá

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  2. roč. – UPP – november (5. – 9.11. 2018 – 20 hod.) – pedagogická prax v odbore I.
  3. roč. – UPP – október – december (3. 10. – 12. 12. 2018 – 20 hod. – streda) – pedagogická prax v
  odbore II.
  3. roč. – UAP a UUP – október – december (3. 10. – 12. 12. 2018 – 20 hod. – streda) – základná škola – pedagogická prax I. – hospitačno-asistentská, priebežná
 • Letný semester
  3. roč. – UPP – apríl (1. – 12.4. 2019) – 40 hod. SOŠ – pedagogická prax I. hospitačno-asistentská.
MAGISTERSKÉ študijné programy:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Zimný semester
  1. roč. – december (3. – 7. 12. 2018 – 20 hod.) – hospitačno-asistentská, bloková prax
  2. roč. – október – december (4. 10. – 13. 12. 2018 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová II., priebežná
 • Letný semester
  1. roč. – marec – máj (5. 3. – 7. 5. 2019 – 40 hod. – utorok) – odborná pedagogická prax – výstupová I., priebežná
  2. roč. – február (4. 2. – 28. 2. 2019 – 100 hodín) – súvislá pedagogická prax v mieste bydliska
Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
 • Zimný semester
  1. roč. – december (3. 12. – 14. 12. 2018 – 40 hod.) – pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
 • Letný semester
  1. roč. – apríl (1. – 13. 4. 2019 – 40 hod.) – pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová, ZŠ
        2. roč. – február – marec (60 hodín: 30 hodín – 4. 2. – 28. 2. 2019
                                                            30 hodín – 4. 3. – 28. 3. 2019 – dvojprogramové štúdium)
                  – marec (30 hodín – 4. 3. – 29. 3. 2019 – jednoprogramové štúdium), súvislá pedagogická prax IV., v mieste bydliska

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo