L3 banner studium new

Harmonogram akademického roka

Harmonogram AR 2019/2020
Začiatok výučby v zimnom semestri:
23. septembra 2019
Zápisy študentov:
– presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovom sídle každej fakulty
Zimný semester:
Výučbové obdobie: 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 7. 1. 2020 – 15. 2. 2020 (6 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2019
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu 2. r. Bc.: do 31. 10. 2019
Predzápisy na letný semester: 28. 10. 2019 – 17. 11. 2019
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 20. 12. 2019
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 16. 2. 2020
Celouniverzitná dovolenka: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (nástup do práce 7. 1. 2020)
Imatrikulácie:
FPV                   7. 11. 2019 o 9.00 h
FSVaZ                7. 11. 2019 o 11.30 h
FSŠ                   5. 11. 2019 o 11.30 h
FF                     6. 11. 2019 o 10.00 a 12.30 h
PF                     5. 11. 2019 o 9.00 h
Októberfest UKF: 1. 10. 2019
Študentské dni nitrianskych univerzít: 13. 11. – 29. 11. 2019 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2019 – piatok – Sviatok Všetkých svätých
24. 12. 2019 – utorok – Štedrý deň
25. 12. 2019 – streda – 1. sviatok vianočný
26. 12. 2019 – štvrtok – 2. sviatok vianočný
1. 1. 2020 – streda – Nový rok
6. 1. 2020 – pondelok – Sviatok Troch Kráľov
10. 4. 2020 – piatok – Veľký piatok
13. 4. 2020 – pondelok – Veľkonočný pondelok
1. 5. 2020 – piatok – Sviatok práce
8. 5. 2020 – piatok – Deň víťazstva nad fašizmom
Letný semester:
Výučbové obdobie: 17. 2. 2020 – 16. 5. 2020 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 18. 5. 2020 – 11. 7. 2020 (8 týždňov) 
Končiace ročníky štúdia:
 • Výučbové obdobie: 17. 2. 2020 – 25. 4. 2020 
 • Skúškové obdobie Mgr.: 27. 4. 2020 – 16. 5. 2020 
 • Skúškové obdobie Bc.: 27. 4. 2020 – 30. 5. 2020
Predzápis na zimný semester 2020/2021: 16. 3. – 4. 4. 2020
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 10. 7. 2020
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 20. 9. 2020 
Štátne skúšky 
Odovzdanie záverečnej práce: do 9. 5. 2020 – dodržanie termínu je podmienka pre zaradenie študenta na obhajobu práce v AR 2019/2020
Posúdenie záverečnej práce: do 23. 5. 2020
Odovzdávanie a posudzovanie záverečných prác sa uskutočňuje výlučne elektronicky v pdf podobe prostredníctvom AIS.
Upozornenia:
1. Spôsob obhajoby záverečnej práce bude determinovaný vývojom pandémie a z nej vyplývajúcich opatrení na UKF. Principiálne má UKF záujem, aby študenti končiacich ročníkov ukončili štúdium do 31. augusta 2020. Vo veci organizácie obhajob záverečných prác sa ponúkajú 2 alternatívy:
   a) Ak to bezpečnostná situácia umožní, ústne obhajoby sa uskutočnia v mesiacoch jún – august.
   b) Alternatívou je uskutočniť obhajobu vzdialene – využitím elektronických prostriedkov.
2. Ústne štátne skúšky sa uskutočnia obdobne ako obhajoby záverečných prác.
3. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa opravné termíny štátnych skúšok uskutočnia až v akademickom roku 2020/21.
Promócie:
Slávnostné odovzdávanie dokladov o vzdelaní sa v AR 2019/2020 nekoná.
Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium – 8. – 19. 6. 2020
magisterské štúdium – všetky fakulty: 8. – 12. 6. 2020
doktorandské štúdium – všetky fakulty: 29. 6. – 3. 7. 2020
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 30. 7. 2020
Odporúčaný termín letnej dovolenky: 13. 7. – 14. 8. 2020
Deň otvorených dverí – jesenný termín: 21.23. 11. 2019
Fakulta prírodných vied: 21. 11. 2019
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 23. 11. 2019
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 23. 11. 2019
Filozofická fakulta: 22. 11. 2019
Pedagogická fakulta: 21. 11. 2019
Univerzitný deň otvorených dverí – všetky fakulty: 13. 2. 2020
Nitrianske univerzitné dni: 27. 4. – 7. 5. 2020 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)
Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)
 
PEDAGOGICKÁ PRAX
Predškolská a elementárna pedagogika
 • Zimný semester
          2. roč.: 25. – 29. 11. 2019 – 20 hod. – hospitačno-asistentská prax v MŠ, bloková prax
          3. roč.: 25. – 29. 11. 2019 – 20 hod. – hospitačno-asistentská v ŠK a 1. roč. ZŠ, bloková prax
 • Letný semester
          1. roč.: marec – máj (5. 3. – 12. 5. 2020 – 40 hod. – utorok) – úvodná hospitačná prax v MŠ a ŠK, priebežná prax – podmienky ukončenia predmetu určí vyučujúci predmetu
          2. roč.: máj – jún (po dohode – 1 týždeň – 20 hod.) – pedagogická prax v ŠkVP, bloková prax – podmienky ukončenia predmetu určí vyučujúci predmetu
          3. roč.: február (3. 2. – 28. 2. 2020 – 40 hod.) – výstupová prax v MŠ a ŠK, súvislá v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika
 • Zimný semester
          1. roč.: 25. – 29. 11. 2019 – 20 hod. – hospitačná prax v bežnej škole
          2. roč.: 25. – 29. 11. 2019 – 20 hod. – prax v MŠ
          3. roč.: 18. – 29. 11. 2019 – 40 hod. – špeciálnopedagogická hospitačno-výstupová prax v špeciálnej škole
 • Letný semester
         1. roč.: 20. – 30. 4. 2020 – 30 hod. – hospitačná prax v špeciálnej škole – podmienky ukončenia predmetu určí vyučujúci predmetu
         2. roč.: 20. – 30. 4. 2020 – 40 hod. – prax v špeciálnom výchovnom zariadení – podmienky ukončenia predmetu určí vyučujúci predmetu
         3. roč.: 4. – 28. 2. 2020 – 40 hod. – špeciálnopedagogická prax, súvislá
Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
 • Zimný semester
        2. roč. – UPP – november (4. – 8. 11. 2019 – 20 hod.) – pedagogická prax v odbore I.
        3. roč. – UPP – október – december (2. 10. – 11. 12. 2019 – 20 hod. – streda) – pedagogická prax v odbore II.
        3. roč. – UAP a UUP – október – december (2. 10. – 11. 12. 2019 – 20 hod. – streda) – základná škola – pedagogická prax I. – hospitačno-asistentská, priebežná
 • Letný semester
    3. roč. – UPP – február – apríl (21. 2. – 17. 4. 2020) – 40 hod. – piatok– SOŠ – pedagogická prax I. hospitačno-asistentská, priebežná – podmienky ukončenia predmetu určí vyučujúci predmetu
MAGISTERSKÉ študijné programy:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Zimný semester
        1. roč. – december (2. – 6. 12. 2019 – 20 hod.) – hospitačno-asistentská, bloková prax
        2. roč. – október – december (3. 10. – 12. 12. 2019 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová II., priebežná
 • Letný semester
        1. roč. – marec – máj (5. 3. – 14. 5. 2020 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová I., priebežná – podmienky ukončenia predmetu určí vyučujúci predmetu
        2. roč. – február (4. 2. – 28. 2. 2020 – 100 hodín) – súvislá pedagogická prax v mieste bydliska
Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
 • Zimný semester
      1. roč. – december (2. 12. – 13. 12. 2019 – 40 hod.) – pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
 • Letný semester
      1. roč. – apríl (20. – 30. 4. 2020 – 40 hod.) – pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová, ZŠ – podmienky ukončenia predmetu určí vyučujúci predmetu
      2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – 4. 2. – 28. 2. 2020
                                                                 60 hodín – 2. 3. – 31. 3. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo