L3 banner studium new

Imatrikulácia

Imatrikulácia je akademický obrad, pri ktorom študent zapísaný na štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa slávnostne sľubuje, že bude plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči univerzite a fakulte tak, aby jeho činnosť prinášala všestranný úžitok.
Zloženie akademického sľubu imatrikulovaného študenta sa koná za účasti rektora a dekana fakulty, na ktorú sa študent zapísal s uplatnením akademických insígnií a talárov akademických funkcionárov univerzity.
Slávnosť imatrikulácie je spravidla spojená s ďalšími študentskými aktivitami vítajúcimi nových študentov, členov študentskej časti akademickej obce, ktoré pripravuje Študentský parlament.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo