L3 banner studium new

Imatrikulácia

Imatrikulácia je akademický obrad, pri ktorom študent zapísaný na štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa slávnostne sľubuje, že bude plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči univerzite a fakulte tak, aby jeho činnosť prinášala všestranný úžitok.
Zloženie akademického sľubu imatrikulovaného študenta sa koná za účasti rektora a dekana fakulty, na ktorú sa študent zapísal s uplatnením akademických insígnií a talárov akademických funkcionárov univerzity.
Slávnosť imatrikulácie je spravidla spojená s ďalšími študentskými aktivitami vítajúcimi nových študentov, členov študentskej časti akademickej obce, ktoré pripravuje Študentský parlament.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color