L3 banner studium new

Univerzita tretieho veku

V rámci ďalšieho vzdelávania občanov organizuje Univerzita Konštantína Filozofa pre absolventov vysokých a stredných škôl vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené jednotlivcom, ktorí majú záujem si rozšíriť, prehĺbiť a doplniť oblasť poznania či praktických zručností, a ktorí dosiahli minimálnu vekovú hranicu 45 rokov. Ponuka vzdelávacích programov na našej univerzite každoročne reflektuje požiadavky záujemcov, ako i spokojnosť z realizácie vzdelávacích programov v minulých rokoch.
 Aktuálna ponuka vzdelávacích programov U3V v akademickom roku 2018/2019
*  Podmienkou pre prijatie na vzdelávanie v rámci programu "Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba 2" je absolvovanie vzdelávacieho programu "Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba".
**  Podmienkou pre prijatie na vzdelávanie v rámci programu "Ľudové remeslá 2" je absolvovanie vzdelávacieho programu "Ľudové remeslá".
Prihlášky na akademický rok 2018/2019 zasielajte do 15. 8. 2018 na:
Monika Hacherová
Oddelenie pre vzdelávanie
UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
e-mail:
tel.: 037/6408 036
Zápis na vzdelávanie do 1. ročníka a zároveň prvá prednáška sa uskutoční 3. 10. 2018 o 15.30 h v Aule UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo