L3 banner studium new

Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené záujemcom, ktorí majú záujem si rozšíriť, prehĺbiť a doplniť oblasť poznania či praktických zručností. Podmienkou prijatia je dosiahnutie minimálnej vekovej hranice 50 rokov a maturitná skúška.
Aktuálna ponuka vzdelávacích programov U3V pre akademický rok 2019/2020
Jednoročné vzdelávacie programy:
Dvojročné vzdelávacie programy:
Trojročné vzdelávacie programy:
Prihlášky na akademický rok 2019/2020 zasielajte do 31. augusta 2019 na adresu:
Mgr. Diana Kanásová, PhD.
Oddelenie pre vzdelávanie
UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo