L3-banner-univerzita

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova ul. 1, 949 74 Nitra
Študijné programy (denná forma) Sociálna práca, Aplikovaná sociálna práca, Sociálne služby a poradenstvo
Študijné programy (denná forma) Ošetrovateľstvo, (denná a externá forma) Urgentná zdravotná starostlivosť, Špecializačné štúdium
Eva Antlová
Študijný program Psychológia
Mgr. Jana Árvayová
Študijné programy (externá forma) Sociálna práca, Aplikovaná sociálna práca
Fakultný administrátor AIS
Bc. Adam Šurába

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo