L3-banner-univerzita

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova ul. 1, 949 01 Nitra
Študijné programy (denná forma) sociálna práca, aplikovaná sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo
Študijné programy (externá forma) sociálna práca, aplikovaná sociálna práca
Špecializácia: ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
Študijné programy (denná a externá forma) ošetrovateľstvo, (denná a externá forma) urgentná zdravotná starostlivosť
Špecializácia: ošetrovateľská starostlivosť v komunite
Študijný program psychológia
Mgr. Jana Árvayová
Fakultná administrátorka AIS

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color