L3-banner-univerzita

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova ul. 1, 949 74 Nitra
Študijné programy (denná forma) Sociálna práca, Aplikovaná sociálna práca, Sociálne služby a poradenstvo
Špecializácia: Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
Študijné programy (denná a externá forma) Ošetrovateľstvo, (denná a externá forma) Urgentná zdravotná starostlivosť
Špecializácia: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
Eva Antlová
Študijný program Psychológia
Mgr. Jana Árvayová
Študijné programy (externá forma) Sociálna práca, Aplikovaná sociálna práca
Fakultný administrátor AIS
Mgr. Simona Kmeťová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove