L3-banner-univerzita

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy

PhDr. Martina Pavlíková, PhD., absolvovala štúdium anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Doktorandské štúdium absolvovala v študijnom odbore kulturológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2016. Odvtedy vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty.
Absolvovala prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na Akademii vied ČR, na Karlovej Univerzite v Prahe, na Pedagogickej Univerzite v Krakove, taktiež na University of Toronto, University of Ottawa, University of Buenos Aires, University of Skopje, University of Sevilla, University of Granada a St. Olaf College v USA.
Je členkou medzinárodných vedeckých organizácií v Slovinsku, v Kanade, v Španielsku a v Argentíne. Výskumne sa venuje literatúre anglofónnych krajín, etike v masmédiách a moderným trendom vo výtvarnom umení. V rámci pôsobenia na UKF niekoľkokrát získala Cenu rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť a participovala na viacerých medzinárodných projektoch. Má bohaté pracovné skúsenosti s nadväzovaním a rozvíjaním pracovných vzťahov so zahraničnými vysokoškolskými a vedeckými inštitúciami, ako aj s predstaviteľmi zahraničných zastupiteľských úradov na Slovensku i v zahraničí.
Prorektorkou pre medzinárodné vzťahy je od 3. decembra 2018.
Kontakt
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
 1DX 2488web
PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo