L3-banner-univerzita

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy

doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., absolvovala štúdium anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Doktorandské štúdium absolvovala v študijnom odbore kulturológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2016. Odvtedy vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty.
Absolvovala prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na Akademii vied ČR, na Karlovej Univerzite v Prahe, na Pedagogickej Univerzite v Krakove, taktiež na University of Toronto, University of Ottawa, University of Buenos Aires, University of Skopje, University of Sevilla, University of Granada a St. Olaf College v USA.
Je členkou medzinárodných vedeckých organizácií v Slovinsku, v Kanade, v Španielsku a v Argentíne. Výskumne sa venuje literatúre anglofónnych krajín, etike v masmédiách a moderným trendom vo výtvarnom umení. V rámci pôsobenia na UKF niekoľkokrát získala Cenu rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť a participovala na viacerých medzinárodných projektoch. Má bohaté pracovné skúsenosti s nadväzovaním a rozvíjaním pracovných vzťahov so zahraničnými vysokoškolskými a vedeckými inštitúciami, ako aj s predstaviteľmi zahraničných zastupiteľských úradov na Slovensku i v zahraničí.
Prorektorkou pre medzinárodné vzťahy je od 3. decembra 2018.
Kontakt
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
 1DX 2488web
doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color