L3-banner-univerzita

Komisia pre vedeckovýskumnú činnosť

Komisia pre vedeckovýskumnú činnosť je poradným orgánom prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť UKF. Predsedom komisie pre vedeckovýskumnú činnosť je prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť.
Predsedníčka
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., FPVI UKF
Členovia
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., FPVI UKF
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., FSVaZ UKF
Mgr. Tibor Szabó, PhD., FSŠ UKF
doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., FF UKF
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., PF UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color