L3-banner-media

Oznamy

„Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“

Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, zverejnila 2. výzvu na predkladanie návrhov v rámci projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. AK sa týmto projektom usiluje zviditeľniť a finančne podporiť vysokoškolské pracoviská – špičkové vedecké tímy, ktoré spĺňajú náročné medzinárodné štandardy, majú vedecké výsledky uznávané vo svete a poskytujú kvalitné vzdelávanie.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dňa 14. septembra 2016 predložila AK na posúdenie 7 návrhov špičkových tímov:

Fakulta prírodných vied

Názov: Regulačné mechanizmy v agrobiológii živočíchov a biomedicíne
Členovia tímu: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Oblasť výskumu: 13 vedy o živej prírode, 19 poľnohospodárske a lesnícke vedy

Filozofická fakulta

Názov: Etické výzvy pre 21. storočie

Členovia tímu: prof. PaedDr. ThDr. Roman Králik, Th.D., doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., Mgr. Andrej Gogora, PhD., PhDr. Martina Pavlíková, PhD. 
Oblasť výskumu: 2 humanitné vedy
 
Názov: Jazyk, komunikácia a ich výskumné aplikácie
Členovia tímu: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., doc. RNDr. Daša Munková, PhD., doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Oblasť výskumu: 2 humanitné vedy, 1 pedagogické vedy
 
Názov: Nitriansky interdisciplinárny tím pre výskum umeleckej komunikácie
Členovia tímu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. 
Oblasť výskumu: 2 humanitné vedy
 
Názov: Slovanské kultúrne prostredie v reflexii byzantského hodnotového systému
Členovia tímu: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Oblasť výskumu: 2 humanitné vedy, 3 historické vedy a etnológia
 

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Názov: Bilingvizmus a výskum maďarského jazyka v geografickom priestore strednej Európy
Členovia tímu: Dr. habil. PhDr. István Kozmács, PhD., PaedDr. Gábor Nagy, PhD., prof. dr. habil János Pusztay, CSc., doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. 
Oblasť výskumu: 2 humanitné vedy
 
Názov: Stredoeurópske medziliterárne vzťahy
Členovia tímu: Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., Dr. habil. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD., Dr. habil. Mgr. Zoltán Németh, PhD., Mgr. Gabriela Petres, PhD., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Oblasť výskumu: 2 humanitné vedy
banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Kontakt na Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
prorektor pre rozvoj, informatizáciu a marketingovú komunikáciu
e-mail:
tel.: +421 37 6408 008
 
Bc. Ľubomír Balko
email:
tel.: +421 37 6408 121

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.     
email: ,
tel.: +421 37 6408 029

Ing. Slavomír Janáčik
email:
tel.: +421 37 6408 037

Mgr. Jana Krajčovičová
email: ,
tel.: +421 37 6408 030

Mgr. Ľubica Lachká
email:
tel.: +421 37 6408 042

Mgr. Ing. Tatiana Palkovičová  
email:
tel.: +421 37 6408 030
 
Adresa:
Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.