L3-banner-univerzita

Medzinárodné rankingy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa v rebríčkoch celosvetových rankingov dlhodobo umiestňuje v prvej desiatke najlepších slovenských univerzít.
Aktuálne je hodnotená takto: SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) - 5. miesto, University Ranking by Academic Performance (URAP) – 9. miesto, 4 International Colleges & Universities (4ICU Ranking) – 10. miesto, Webometrics Ranking – 8. miesto, EduRoute Ranking – 4. miesto, QS EECA Rankings - umiestnená v prvej 200-vke najlepších univerzít, a 6. miesto medzi slovenskými univerzitami. 

SCIMAGO Institutions Rankings (SIR)

SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) je hodnotiace centrum s celosvetovým pôsobením pre tvorbu bibliometrických analýz a rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola do hodnotenia SIR prvý krát zaradená v roku 2013 a odvtedy sa stabilne umiestňuje v prvej polovici hodnotených inštitúcií zo Slovenska. Výber inštitúcií zohľadňuje jediné kritérium – porovnáva iba inštitúcie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov akéhokoľvek typu v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier. Hodnotenie vytvára rebríček podľa kompozitného indikátora (v tomto roku novinka), ktorý kombinuje tri hlavné oblasti: výskum (50%), inovácie (30%) a spoločenský vplyv (20%).
Plnenie jednotlivých ukazovateľov hodnotenia SIR počas ostatných štyroch rokov a úspešné umiestňovanie UKF v Nitre v rebríčku vybraných slovenských univerzít svedčí o stabilite celkovej vedeckej výkonnosti našej univerzity ako celku. V zmysle aktuálne zverejneného SIR hodnotenia je UKF piatou najlepšou z 12 hodnotených slovenských univerzít univerzít v SCIMAGO Rankings 2017.
Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings

EECA QS Rankings

EECA QS Rankings  je špeciálne hodnotenie špičkových univerzít v rozvíjajúcej sa Európe a strednej Ázii, publikované od roku 2014. Medzi asi 2900 univerzitami sledovaného regiónu obsadila UKF v Nitre 181. – 190. priečku, čo ju radí medzi 60 % najlepších univerzít. Prívlastok práve zverejneného rankingu - 2018 TOP 200 - značí, že na rok 2018 predstavuje zoznam prvých 200 univerzít najvyššiu kvalitu v danom regióne. Do prvého kola hodnotení sa dostalo 2500 univerzít, do užšieho výberu postúpilo 2000, avšak ďalej sa v zmysle metodiky EECA QS Rankings hodnotilo len prvých 200 top univerzít. UKF v Nitre sa v prvej dvestovke najlepších univerzít sledovaného regiónu presadila prvýkrát. Medzi 200 najlepšie hodnotenými univerzitami sa umiestnilo ďalších 5 slovenských univerzít.
Metodika EECA QS Rankings stavia na 9 ukazovateľoch, ktorým je pridelená váha v rámci 100% nasledovne: reputácia akademického zboru 30% (indikátor hodnotí názory vyše 70 000 respondentov v súvislosti s vedeckovýskumnou činnosťou), reputácia zamestnancov 20% (hodnotí odpovede vyše 30 000 respondentov), pomer pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov k počtu študentov 15%, priemerný počet odborných publikácií na zamestnanca 10%, impakt webu 10%, počet citácií na publikáciu 5%, zamestnanci s hodnosťou PhD. 5%, počet zahraničných odborníkov pôsobiacich na univerzite 2,5%, počet zahraničných študentov 2,5%.

URAP

Podľa rebríčka URAP (University Ranking by Academic Performance) je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl. URAP je turecký rebríček zostavovaný Inštitútom informatiky na Middle East Technical University. Primárne sa zameriava len na výskumný výkon vysokých škôl a hodnotí 2500 vysokých škôl sveta s najvyšším počtom publikácií, z ktorých zostavuje rebríček najlepších 2000. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa v hodnotení URAP 2014-15 umiestnila vo svetovom rebríčku na 1797. mieste a v hodnotení URAP 2015-16 na 1853. mieste. Hoci v rámci hodnotených slovenských univerzít  získala v hodnotení URAP 2014-15 5. miesto a v hodnotení URAP 2015-16  klesla o jednu priečku (6. miesto), udržala si celkové hodnotenie B (rovnako ako TU Košice na 4. mieste. 

4ICU Ranking

4 International Colleges & Universities je medzinárodná databáza inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a nástroj, ktorý poskytuje nie akademický rebríček akreditovaných univerzít celého sveta. Cieľom 4ICU rankingov je poskytnúť približné poradie svetových univerzít a vysokých škôl na základe popularity ich webových stránok. Hodnotenie je založené na algoritme, ktorý zahŕňa tri nezávislé webové merania: hodnotenie návštevnosti stránok podľa Google (tzv. Google Page Rank),  celkový počet prichádzajúcich prepojení a výsledky merania Alexa Traffic Rank.
V roku 2017 UKF v Nitre obsadila 10. miesto spomedzi 23 hodnotených slovenských univerzít a 3406. miesto z celkového počtu 12 000 hodnotených inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.

Webometrics Ranking

Hodnoty štyroch webometrických meraní indikátorov, ktoré sa používajú na hodnotenie vysokých škôl, sú získané z kvantitatívnych výsledkov poskytovaných hlavnými nástrojmi vyhľadávača nasledovne:
Size (S): Počet strán získaných z Google, Yahoo, Live Search a Exalead.
Visibility (V): celkový počet jedinečných prijatých externých prepojení na webové sídlo je možné bezpečne získať iba z Yahoo Search.
Rich files (R): stanoví sa na základe vyhodnotenia relevantnosti súborov pre akademickú a publikačnú činnosť a vzhľadom na objem rôznych formátov súborov. Tieto údaje sa extrahujú pomocou Google.
Scholar (Sc): služba Google Scholar poskytuje počet prác a citácie pre každú akademickú doménu. Výsledky získané z databázy Scholar predstavujú odborné články, vedecké štúdie, dokumenty, správy a iné akademické texty.
Ostatné namerané hodnoty pre UKF v Nitre sú:
Prítomnosť na webovej stránke: 2005 (celkový počet hosťujúcich webových stránok na hlavnej webovej doméne vrátane všetkých subdomén a adresárov univerzity, tak ako ich uvádzajú  najväčšie komerčné vyhľadávače).
Impakt: 2598 (kvalita obsahu je hodnotené prostredníctvom tzv. "virtuálneho referenda", ktoré zratúva a vyhodnocuje všetky vonkajšie prepojenia univerzitnej domény, získavané od tretích strán.
Otvorenosť: 5733 (tento ukazovateľ explicitne uznáva celosvetové úsilie nastaviť inštitucionálny výskum úložísk, pričom berie do úvahy objem pdf, doc, docx a ppt súborov, uverejnených na  špecializovaných internetových stránok podľa akademického vyhľadávač Google Scholar).
Excelentnosť: 2461 (vedecké články uverejnené v medzinárodných impaktovaných časopisoch zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v rebríčku univerzít).
V roku 2017 sa UKF v Nitre umiestnila na 8. mieste spomedzi 32 hodnotených slovenských univerzít, v rámci kontinentu obsadila 766. miesto a v celosvetovom meradle 2898. miesto.

EduRoute Ranking

Eduroute sa zameriava na štúdium a hodnotenie univerzitných webových stránok, nie na výkon vysokej školy. Ukazovatele, ktoré sa používajú v rebríčku univerzít sú 1) objem informácií uverejnených na webovej stránke univerzity, 2) vedecké informácie dostupné on-line (publikácie univerzity a ich počet sú jedným z hlavných faktorov, ktoré sa berú do úvahy pri určovaní poradia univerzít), 3) počet prepojení (počet prichádzajúcich prepojení a skutočnosť, či tieto prichádzajú z akademických alebo neakademických webových stránok), 4) kvalita odkazov a prepojení, ich obsah.  V súčasnosti je web stránka Eduroute neaktualizovaná, avšak podľa stále zverejneného hodnotenia sa UKF v Nitre umiestnila na 4. mieste spomedzi hodnotených slovenských univerzít, na 396. mieste v regióne a 795. mieste vo svete.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.