L3-banner-univerzita

Rada kvality

Rada kvality je poradným orgánom rektora pre koordináciu činnosti v oblasti riadenia kvality. Rada kvality riadi, monitoruje a prehodnocuje vnútorný systém riadenia kvality UKF, ktorý je základným nástrojom uplatňovania politiky kvality na UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo