L3-banner-media

Výstava Indonézia: Jednota v rôznorodosti

Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre poctila v stredu 24. apríla 2019 vzácna návšteva – veľvyslankyňa Indonézskej republiky J. E. Adiyatwidi Adiwoso Asmady. Na pôde univerzity ju spolu s delegáciou z veľvyslanectva a ďalšímí hosťami privítali rektor prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. a ďalší predstavitelia UKF. Rovnako srdečne privítali aj RNDr. Pavla Demeša, CSc., nezávislého zahraničnopolitického analytika, bývalého ministra medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky a poradcu prezidenta Michala Kováča, ktorý sa na našej univerzite predstavuje ako fotograf – svojou autorskou výstavou s názvom Indonesia: Unity in Diversity – Jednota v rôznorodosti. Pripravila ju Univerzita Konštantína Filozofa v spolupráci s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky v Bratislave a autorom Pavlom Demešom. Jej vernisáž bola spojená s recepciou s ochutnávkami tradičných indonézskych špecialít, ktoré zabezpečilo Veľvyslanectvo Indonézskej republiky.
Špeciálny vzťah k Nitre
Pani veľvyslankyňa Adiyatwidi Adiwoso sa popoludní v Sieni Konštantína Filozofa prihovorila študentom univerzity, oslovil ich i autor fotografií Pavol Demeš, ktorý ich okrem rozprávania zaujal aj svojou prezentáciou.
Po prednáškach nasledovalo sprístupnenie výstavy Pavla Demeša na prízemí v hlavnej budove univerzity. Prítomných privítala prorektorka PhDr. Martina Pavlíková, PhD., výstavu príhovormi slávnostne otvorili veľvyslankyňa Adiyatwidi Adiwoso, rektor UKF Libor Vozár i samotný autor fotiek.
indonézia výstava
Ako rektor univerzity prezradil, myšlienka na vznik tejto výstavy sa zrodila na stretnutí s pani veľvyslankyňou.
„Ako jednu zo spoločných aktivít navrhla zorganizovanie výstavy fotografií Pavla Demeša. Aj vzhľadom na udalosti, ktoré sa momentálne dejú vo svete, je veľmi sympatické, že táto výstava demonštruje mierové spolunažívanie rôznych etnických i náboženských skupín a vôbec rôznorodej spoločnosti v tak obrovskej krajine, akou Indonézia je,” skonštatoval prof. Libor Vozár.
Veľvyslankyňa Adiyatwidi Adiwoso vyjadrila radosť z toho, že sa mohla zúčastniť vernisáže výstavy Pavla Demeša na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. K nášmu mestu má Indonézia špeciálny vzťah, keďže už dlhodobejšie spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a teraz aj s UKF. Za možnosť predstaviť svoju krajinu a jej hodnoty poďakovala rektorovi UKF aj Pavlovi Demešovi, ktorý sa vlani v apríli vydal na vlastné oči spoznávať, ako v Indonézii koexistujú rôzne náboženstvá. Jeho cesta do Indonézie a aktuálna výstava mali za cieľ zachytiť mierové spolužitie vyše 300 etník s viac ako 700 jazykmi a dialektmi a 6 hlavnými náboženstvami, ktoré táto krajina uznáva.
„Našou spoločnou národnou filozofiou je Pancasila, na ktorej stojí celá Indonézia. Jej myšlienka „Jednota v rôznorodosti“ je v indonézskom jazyku zapísaná aj v štátnom znaku krajiny. Pancasila zahŕňa päť vzájomne súvisiacich princípov: viera v jedného Boha, spravodlivá a civilizovaná humánnosť, jednotná Indonézia, demokracia a sociálna spravodlivosť pre všetkých Indonézanov. Tieto princípy, ktoré spájajú obrovské množstvo ľudí, sme prevzali od našich predkov,“ hovorí veľvyslankyňa Adiyatwidi Adiwoso. „V dnešnom svete je však mnoho problémov, ktoré narúšajú harmóniu a mierové spolužitie, preto aj touto výstavou chceme poukázať na to, že mier medzi národmi je možný.“
indonézia
Tolerancia na vlastnej koži
Autor fotografií Pavol Demeš na vernisáži prezradil, že je rád, že vystavuje na univerzite v Nitre, keďže vyrastal v neďalekých Vrábľoch.
„Žijeme dobu veľmi napínavú, v ktorej otázka tolerancie jedného k druhému a hlavne tolerancie medzi ľuďmi z rôznych kultúr a náboženstiev sa stáva nesmierne dôležitou. Len pred pár dňami horela parížska katedrála Notre-Dame a mali sme takmer všetci pocit, že div nehorí naša katedrála, lebo svätyne a viera zohrávajú aj v globalizovanej spoločnosti stále veľmi veľký význam,“ hovorí Pavol Demeš.
„Špeciálne koexistencia kresťanstva a islamu bude Európu zamestnávať na mnoho rokov dopredu, preto si myslím, že by sme sa z mnohých vecí z fungujúceho modelu multináboženskej Indonézie mohli poučiť.“ Pavol Demeš v tejto krajine na vlastnej koži zistil, ako vyzerá náboženská, kultúrna i taká celkom obyčajná ľudská tolerancia v praxi. Svedectvom jeho poznatkov a zážitkov je výstava Indonézia: Jednota v rôznorodosti, ktorú si študenti, zamestnanci aj návštevníci z radov verejnosti môžu pozrieť na prízemí hlavnej budovy UKF do 10. mája.
Hosťami, ktorí sa prihovorili návštevníkom vernisáže v jej závere, boli aj prvý tajomník Veľvyslanectva Indonézie Dhanny Perkasa, ktorý Pavla Demeša sprevádzal na ceste po Indonézii, a rodený Indonézan – páter Thomas Tulung, katolícky kňaz v Terchovej, ktorý na Slovensku pôsobí už 18 rokov.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo