L3-banner-media

Embryotechnológie pre nevedcov zaujali

Zaujímavé podujatia Týždňa vedy a techniky na Univerzite Konštantína Filozofa pritiahli na pôdu našej školy aj tretiakov z Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre. V rámci svojho seminára z biológie navštívili Výskumné laboratóriá Fakulty prírodných vied UKF, kde absolvovali prednášku spojenú s prezentáciami a cvičeniami pod názvom Embryotechnológie pre nevedcov.
Na prednáške aj v laboratóriách
V úvodných slovách ich doc. RNDr. František Strejček, PhD., vedúci Katedry botaniky a genetiky FPV UKF, ktorá podujatie pripravila, oboznámil s tematikou produkcie zvieracích embryí v podmienkach in vitro – teda s procesom od návštevy bitúnku, cez získavanie a dozrievania oocytov, až po ich oplodnenie a kultiváciu. Dotkol sa aj problematiky klonovania cicavcov (u hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz, myší), pri ktorej je vzhľadom na počet použitých oocytov, počet narodených klonov a prežitých po pôrode veľmi malá klonovacia úspešnosť – väčšinou okolo 1 %. Prednášajúci teóriu aktuálne prepojil s obrázkami a videami získanými z reálnej praxe v laboratóriách UKF.
„V rámci cvičenia si potom študenti cez mikroskopy pozreli, ako oocyty vyzerajú, vyskúšali si s nimi rôzne mikromanipulácie a tiež sa vlastnoručne pokúsili oocyty získať z vaječníkov ošípanej,“ hovorí doc. Strejček.
Po jeho odbornej ukážke si aj študenti navliekli gumené rukavice a išli na vec – jedným sa darilo menej, iným viac, rozhodne ich to však zaujalo. Manipulácia so zvieracím materiálom, s injekčnou striekačkou a v rukaviciach nebola vôbec taká jednoduchá, ako sa možno na prvý pohľad zdalo.
embryotechnologie
V druhej časti podujatia sa študenti v laboratóriu embryotechnológií oboznámili s unikátnymi prístrojmi, ktoré vedci používajú k svojej práci, zistili, ako také laboratórium reálne funguje. „Predstavil som im mikromanipulačnú jednotku a to, ako v nej vieme s embryami rôzne pracovať, čo vieme u nich vyhodnocovať a podobne. Takisto si prezreli špičkový konfokálny mikroskop, ktorý na imunocytochemickej báze dokáže analyzovať akékoľvek proteíny, štruktúry či organely buniek, a tiež špeciálne inkubátory, ktoré svojím prostredím napodobňujú in vivo prostredie,“ doplnil vedúci katedry.
Skúmajú jadierko
Vedci na našej univerzite, samozrejme, pracujú so zvieracími embryami, ale význam ich výskumnej práce môže zasiahnuť aj do oblasti ľudskej reprodukcie.
„V súčasnosti, bohužiaľ, takmer každý piaty pár mladých ľudí nemôže mať dieťa klasickou cestou a musí navštíviť lekára, či už všeobecného alebo odborníkov z kliník asistovanej reprodukcie. S vysokou pravdepodobnosťou sa tento problém bude týkať aj niekoho z dnešných návštevníkov podujatia,“ pokračuje doc. Strejček.
„Náš výskum je zameraný na získavanie základných informácií o tom, ako to v embryu funguje. Síce pracujeme len so zvieracím materiálom, ale podobne to funguje aj u ľudí, takže z našich poznatkov a výsledkov výskumu by mohli čerpať aj in vitro kliniky.“
Ako doc. Strejček pripomenul, tím vedcov z Katedry botaniky a genetiky a Katedry zoológie a antropológie FPV UKF sa v poslednom období okrem iného venuje výskumu jadierka, ktoré je jedným z markerov životaschopnosti embryí.
„Lokalizácia a počet jadierok v embryách – to je jeden z ukazovateľov, ktorými vieme neinvazívne vyhodnotiť potenciál životaschopnosti skúmaného embrya. To, čo pri výskume platí u embryí ošípaných, však nemusí platiť u hovädzieho dobytka, alebo u myší. Tento princíp by však teoreticky mal fungovať aj u ľudských embryí,“ dodal doc. František Strejček.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo