L3-banner-media

Jarná škola abcházskych štúdií s účasťou UKF

V gruzínskom hlavnom meste Tbilisi sa 25. – 31. mája 2022 konal druhý ročník medzinárodnej jarnej školy s názvom Abcházsko: od stredoveku do súčasnosti (historicko-kulturologické aspekty). Podujatie organizovalo a odbornú záštitu prevzalo Gruzínske národné centrum pre štúdium rukopisov Korneliho Kekelidzeho v spolupráci s Abcházskou štátnou univerzitou a bolo určené výskumníkom a doktorandom so záujmom o dejiny Abcházska.
Okrem domácich zástupcov sa ho zúčastnili aj odborníci z USA, Turecka, Srbska a Poľska. Účastníci boli organizátormi vybraní na základe zaslaných podkladov. Úspešná bola aj prihláška Mgr. Aleny Mikulášovej, PhD., pracovníčky Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF. Zahŕňala podrobnú motiváciu na účasť na podujatí a návrh prezentácie na tému postojov T. G. Masaryka k problematike malých národov a práva národov na sebaurčenie v priebehu prvej svetovej vojny, vrátane oblastí, ktoré sa v tomto období usilovali odtrhnúť od Ruska.
jarná škola 1
Podujatie bolo rozdelené na päť tematických modulov: 1. Pojmy Abcházsko a abcházsky 2. Od Abcházskeho kráľovstva k okupovanému územiu 3. Náboženské pomery v Abcházsku 4. Abcházske kultúrne dedičstvo 5. Abcházsko v zbierkach Národného centra rukopisov. Program pozostával z 21 prednášok, piatich panelových diskusií a niekoľkých interaktívnych programov. V odbornej časti programu vystúpili poprední odborníci na dejiny územia dnešného Gruzínska a Abcházska z oblasti histórie, lingvistiky, etnológie aj muzeológie a ochrany kultúrneho dedičstva.
V auguste 2008 Rusko a niekoľko ďalších krajín uznalo nezávislosť Abcházska, ale vláda v Tbilisi a väčšina medzinárodného spoločenstva ho naďalej považujú za neoddeliteľnú súčasť Gruzínska a označujú ho za okupované územie. Napriek tomu, že problematika má, vzhľadom na aktuálny stav medzinárodných vzťahov v oblasti, silný emocionálny náboj, organizátori podujatia kládli veľký dôraz na to, aby boli prednášky a sprievodné podujatia čo najviac vyvážené, nestranné a poskytli plastický obraz o situácii a aktuálnych naratívoch.
jarná škola 3
Intenzívny program bol sprevádzaný viacerými podujatiami, ktoré boli realizované v laboratóriách a špecializovaných študovniach Centra pre štúdium rukopisov či v prostredí Abcházskej štátnej univerzity. Okrem toho sa konalo niekoľko podujatí v teréne, napr. v meste Mccheta, kláštore Džvari, nechýbala spoločná prehliadka mesta Tbilisi s historickým výkladom či organizované spoločenské stretnutia.
Počas formálnych aj neformálnych stretnutí bolo možné nadviazať bližšie kontakty, ako s pracovníkmi centra, tak s domácimi a zahraničnými účastníkmi, ktoré bude možné v budúcnosti rozvíjať. Účasť na podujatí bola možná vďaka podpore prorektorky pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD.
jarná škola 2
Text a foto: Mgr. Alena Mikulášová, PhD., FF – Katedra histórie
 
Uverejnené: 13. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color