Týždeň rómskej kultúry

Ústav romologických štúdií Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre organizuje pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov na UKF Týždeň rómskej kultúry s bohatým programom a sprievodnými aktivitami. Nad podujatím prevzal záštitu rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Týždeň rómskej kultúry na UKF sa začína 4. apríla 2016 moderovanou diskusiou s pozvanými odborníkmi na tému Extrémizmus v slovenskej spoločnosti a pokračuje 5. apríla 2016 workshopmi na témy: spolužitie Rómov a Slovákov, inkluzívne nastavenie spoločnosti a kultúrne odlišnosti Rómov. Workshopy bude viesť lektorka, autorka úspešného románu Cigánka, absolventka ÚRŠ, Mgr. Janette Maziniová Motlová.
V týchto dňoch bude možné navštíviť v Kinoklube Tatra filmy, ktoré prinášajú do filmového umenia témy previazané so životom Rómov – Ružové sny a Cesta ven, ktoré zaujali mnoho divákov i filmových kritikov. Film Cesta ven získal filmové ocenenie Český lev 2014 vo viacerých kategóriách a premiéru mal na MFF v Cannes.
V stredu 6. apríla 2016 privítame na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva PhDr. Janu Horváthovú, riaditeľku Muzea romské kultury v Brne, ktorá bude so študentkami a študentmi besedovať na tému „Kultúra Rómov z historického hľadiska“.
Súčasťou Týždňa rómskej kultúry na UKF v Nitre bude dňa 7. apríla 2016 aj vedecký seminár, ktorý tematicky spojí viacerých odborníkov z rôznych oblastí sociálnych vied.
Študenti a zamestnanci UKF budú môcť počas týždňa v školskej jedálni v rámci obedového menu ochutnať jedlá rómskej kuchyne.
Vyvrcholením podujatia bude pripomenutie si Medzinárodného dňa Rómov a slávnostné stretnutie zamestnancov, študentov, absolventov, priateľov a podporovateľov Ústavu romologických štúdií pri príležitosti 25. výročia Katedry rómskej kultúry/Ústavu romologických štúdií, ktoré sa koná 8. apríla 2016 o 13:00 v Aule UKF. Súčasťou stretnutia je bohatý kultúrny program.
V ten istý deň o 19.00 sa v Študentskom domove NITRA bude konať Bašavel – tanečná zábava  s kapelou Gipsy Nicol, ktorej realizáciu z veľkej časti zabezpečujú študenti ÚRŠ a pozvanie platí pre celú nitriansku akademickú obec. Vstupenky je potrebné zakúpiť alebo záväzne rezervovať do 31. marca 2016, aby organizátori mohli zabezpečiť občerstvenie a večeru.
Na všetky podujatia ste srdečne pozvaní a veríme, že výsledkom besied, kultúrnych podujatí a ľudských stretnutí budú nezabudnuteľné a obohacujúce spomienky.
Kontakt (bližšie info):
,   +421 37 6408 784
Viac informácií o jednotlivých aktivitách nájdete tu:
Autor článku: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Covid-19 kontakt

Milí zamestnanci a študenti UKF, ochorenie, prípadne kontakt s infikovaným, nahlasujte na

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo