L3-banner-univerzita

Komisia pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci

Komisia pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci je poradným orgánom prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci. Komisia prerokúva možnosti spolupráce UKF s orgánmi štátnej správy a samosprávy a otázky mimoškolskej záujmovej činnosti študentov, sociálnych vecí študentov a štipendií. Predsedom komisie je prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci.
Predseda
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Členovia
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
doc. Mgr. Martin Drlík, PhD.
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
Mgr. Peter Hrobár
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
Mgr. Lucia Spodniaková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color