L3-banner-univerzita

Komisia pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci

Komisia pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci je poradným orgánom prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci. Komisia prerokúva možnosti spolupráce UKF s orgánmi štátnej správy a samosprávy a otázky mimoškolskej záujmovej činnosti študentov, sociálnych vecí študentov a štipendií. Predsedom komisie je prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci.
Predseda
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Členovia
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
Mgr. Martin Drlík, PhD.
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
Mgr. Peter Hrobár
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
Bc. Sabína Slováková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo