DOD 2021: Fakulta prírodných vied

Fakulta uvíta všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti v matematike, fyzike, informatike, ekonómii, finančníctve, zaujíma ich chémia, geografia, biológia, ekológia a environmentalistika, alebo majú záujem stať sa učiteľom prírodovedných predmetov, alebo vedeckým pracovníkom v oblasti prírodných vied.
FPV   FPV lab
Program 10. a 11. februára 2021
14.00, 15.00, 16.00 Možnosti štúdia na fakulte, všeobecné otázky o štúdiu na fakulte (študijné oddelenie, ubytovanie, štipendiá, mobility, odborná prax, voľnočasové aktivity) a nasmerovanie návštevníkov na študijné programy
14.00, 15.00, 16.00 Prezentácia jednotlivých študijných programov fakulty vo virtuálnych miestnostiach:
Virtuálna miestnosť pre študijné programy:
 • biológia
 • učiteľstvo biológie v kombinácii
 • molekulárna biológia
Virtuálna miestnosť pre študijné programy: 
 • aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
 • environmentalistika
Virtuálna miestnosť pre študijné programy:
 • fyzika
 • fyzika materiálov
 • učiteľstvo fyziky v kombinácii
Virtuálna miestnosť pre študijné programy:
 • geografia v regionálnom rozvoji
 • učiteľstvo geografie v kombinácii
Virtuálna miestnosť pre študijné programy: 
 • učiteľstvo chémie v kombinácii
 • teória vyučovania chémie
Virtuálna miestnosť pre študijné programy: 
 • aplikovaná informatika
 • učiteľstvo informatiky v kombinácii
Virtuálna miestnosť pre študijné programy: 
 • matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
 • učiteľstvo matematiky v kombinácii
 • teória vyučovania matematiky
Virtuálna miestnosť pre študijný program: 
 • učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii
 
Priebežné zverejňovanie informácií a diskusiu nájdete na Facebooku a Instagrame fakulty a konkrétnych pracovísk.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo