DOD 2021: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta ponúka vzdelávanie v odboroch sociálnych a zdravotníckych vied s cieľom pripraviť pre prax odborníkov pre sféru sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb, študijné programy sú zamerané na psychológiu, sociálnu prácu či ošetrovateľstvo.
 
Program DOD 10. februára 2021
15.00 Prezentácia jednotlivých pracovísk poskytujúcich študijné programy:
  • psychológia
Online chat o otázkach štúdia študijného programu na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre
  • ošetrovateľstvo
Online chat o otázkach štúdia študijného programu ošetrovateľstvo na Katedre ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre
  • sociálne služby a poradenstvo
15.00 Diskusia: Význam sociálnej práce a sociálnych služieb v pokoji aj v kríze o skúsenostiach zo štúdia a z praxe učiteľov, študentov, absolventov Ústavu romologických štúdií a ďalších osobností (živá diskusia s možnosťou pre vstup do diskusie pre poslucháčov).
16.00 Otázky a odpovede: priestor pre otázky uchádzačov o štúdium na Ústave romologických štúdií spojený s prezentáciou študijného programu sociálne služby a poradenstvo (odpovedajú pedagógovia)
16.30 Webinár: Môžem spoznať človeka na prvý pohľad?
16.50 Webinár: Zaujímavosti o rómčine
Online chat o otázkach štúdia študijného programu sociálne služby a poradenstvo na Ústave romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre
  • sociálna práca
Online chat o otázkach štúdia študijného programu sociálna práca na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre
 
Na online pripojenie cez meet.jit.si odporúčame používať internetový prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo