DOD 2021: Pedagogická fakulta

Fakulta ponúka prípravu budúcich učiteľov rozmanitých kombinácií predmetov s najširším rozsahom pedagogickej praxe, študijné programy sú zamerané na učiteľstvo pre materské školy, prvý stupeň základných škôl, učiteľstvo rôznych predmetov s možnosťou ich vzájomného kombinovania s predmetmi na iných fakultách univerzity, špeciálnu pedagogiku, andragogiku, šport, hudbu a zvukový dizajn či výtvarnú edukáciu.
    
 
Kedy: 11. februára 2021
Kde: Online. Stačí si kliknúť na odkaz, nie je potrebná žiadna registrácia vopred. Odporúčame použiť prehliadač Google Chrome.
14.00 – 14.30 Prezentácia študijných programov PF UKF, možnosti štúdia v AR 2021/2022, informácie o prihláškach a prijímacom konaní
14.30 – 15.00 Priestor na otázky záujemcov a uchádzačov
Youtube kanál
Pozri si priestory fakulty online
15.00 – 18.00 Prezentácie, webináre a videdokonferencie jednotlivých katedier PF UKF
 
Katedra hudby
15.00 – 15.30 Online diskusie s uchádzačmi o štúdium a informácie k jednotlivým študijným programom:
 
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Pozvánka 1   Pozvánka 2
15.00 – 15.30 Who is a good English teacher? – Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
15.30 – 16.00 Mobile phones in learning English? – Mgr. Ingrid Kálaziová, PhD., Mgr. Petra Poláková
16.00 – 16.30 There is much more to English than we think – Mgr. Klaudia Pavlíková, PhD.
16.30 – 17.00 How well do you think you can speak English? – Mgr. Petra Ivez
17.00 – 17.30 Wars, Intriques, Affairs – a peek into British past – Renáta Kunová, Rebeka Kováčová
17.30 – 18.00 Diskusia učiteľov a študentov KLIŠ s uchádzačmi o štúdium – doc. Mgr. Eva Reid, PhD.
 
Katedra pedagogiky
15.00 – 15.30 Online diskusie s uchádzačmi o štúdium a informácie k jednotlivým študijným programom:
  • učiteľstvo pedagogiky, vychovávateľstvo a andragogika z pohľadu študentov
Online diskusia so študijnými poradkyňami – PaedDr. Kozárová, PhD., PaedDr. Pavličková, PhD., PhDr., Temiaková, PhD.
Štúdium očami študentov:
   
  • predškolská a elementárna pedagogika z pohľadu študentov 
Online diskusia so študijnými poradkyňami – PaedDr. Trníková, PhD., a PhDr. Zelená, PhD.
Štúdium očami študentov:
    
  • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia z pohľadu študentov
Online diskusia so študijnými poradkyňami – Mgr. Sender, PhD., a Mgr. Balážová, PhD.
Štúdium očami študentov:
  
 
15.30 – 16.30 Edukuj – vyber si svoje povolanie a poslanie – PhDr. Denisa Gunišová, PhD. – Workshop zameraný na aktivity, úlohy a súťaže podporujúce kreativitu a kritické myslenie. 
 
Katedra pedagogickej a školskej psychológie
15.00 – 16.00 Neuropsychológia v praxi – webinár pre uchádzačov nielen o psychológiu PhDr. Robert Krause, PhD., MBA
 
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
15.30 – 16.30 Online diskusie uchádzačov o štúdium s vyučujúcimi jednotlivých predmetov:

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo