Skončil sa štvrtý ročník XXL Akadémie

V piatok 22. 7. 2016 bol slávnostnou promóciou ukončený štvrtý ročník XXL Akadémie, ktorú zrealizovala Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s „KREATÍV“ Klasov zariadením sociálnych služieb a spolupracujúcimi zariadeniami a Nitrianskym samosprávnym krajom.
Počas letných prázdnin od 18.7. do 22. 7. 2016 prebiehali striedavo na pôde UKF v Nitre a v „KREATÍV“ Klasov zariadení sociálnych služieb vzdelávacie aktivity vybraných osôb so špeciálnymi potrebami v rámci ich sociálneho rozvoja v alternatívnom a prirodzenom akademickom prostredí.

Prínosom akadémie je, že do projektu je zapojených viacero sociálnych zariadení, z ktorých vybrané osoby môžu i po ukončení XXL Akadémie udržiavať a upevňovať nadobudnuté priateľstvá. 

Novinkou tohto ročníka boli nové vzdelávacie aktivity v oblasti fyziky a matematiky, kde si mohli aj univerzitní pedagógovia vyskúšať náročnú a zároveň špecifickú prácu so študentami so špeciálnymi potrebami, ktorých chuť poznávať a učiť sa aj tie najťažšie úlohy bola obdivuhodná.

Novým spôsobom integrovania sa do spoločnosti bolo aj to, že sa študenti XXL Akadémie prepravovali samostatne bežnou autobusovou dopravou, čo prispelo k ich osamostatneniu a zvýšeniu sebavedomia.

Bez finančnej podpory firmy Bramac a práce dobrovoľníkov z radov pracovníkov ZSS Kreatív Klasov, Katedry ošetrovateľstva a Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, Katedry matematiky a Katedry fyziky FPV UKF v Nitre, Rektorátu UKF v Nitre, ktorí venovali príprave a realizácii XXL Akadémie svoje sily, nadšenie, a predovšetkým osobné voľno, by nebolo možné takto náročnú aktivitu uskutočniť.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre týmto projektom už štvrtý rok poukazuje na to, že aj akademická pôda môže byť miestom pre aktivizáciu osôb s rôznym typom postihnutia a odborníci z praxe sú profesionálmi v odbornom pôsobení pre každého študenta.

Fotogaléria 2016:

Najčítanejšie články

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo