V Aule UKF v Nitre vystúpi Václav Klaus

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa stalo dobrou tradíciou, že pozýva významné osobnosti zo spoločenského, politického a kultúrneho života, kde majú možnosť prezentovať svoje odborné skúsenosti. Jednou z takýchto prednášok je aj pripravované podujatie s bývalým prezidentom Českej republiky prof. Ing. Václavom Klausom, CSc., Dr. h. c. mult. na tému „Má EU nějakou dobrou budoucnost?“, ktoré sa uskutoční v stredu 26. októbra 2016 o 10:00 v Aule UKF v Nitre.
Václav Klaus sa narodil sa na pražských Vinhohradech 19. júna 1941. Vysokoškolské vzdelanie získal na Vysokej škole ekonomickej. Ako vedecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV absolvoval vedeckú ašpirantúru a v roku 1968 dosiahol hodnosť kandidáta ekonomických vied. V roku 1970 musel z politických dôvodov opustiť začatú vedeckú dráhu a odišiel na dlhé roky pracovať do Štátnej banky československej. Odtiaľ sa koncom roka 1987 vrátil k akademickej činnosti do Prognostického ústavu ČSAV.
Ihneď po 17. novembri 1989 vstúpil do politiky. Príležitostne prednášal a publikoval a v roku 1991 na Karlovej Univerzite pôsobil ako docent v odbore ekonómia. V roku 1995 bol menovaný profesorom pre odbor financií na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Do vysokej politiky vstúpil v decembri 1989, kedy sa stal federálnym ministrom financií. V októbri  1991 bol menovaný podpredsedom vlády ČSFR. Na konci roku 1990 sa stal predsedom vtedy najsilnejšieho politického subjektu Občianskeho fóra. Po jeho zániku v apríli roku 1991 založil Občiansku demokratickú stranu, ktorej predsedom bol od počiatku až do decembra 2002. S touto stranou vyhral v júni 1992 parlamentné voľby a stal sa predsedom vlády Českej republiky. Po rozpade vládnej koalície podal v novembri 1997 demisiu. Po predčasných voľbách v roku 1998 sa stal na štvorročné volebné obdobie predsedom Poslaneckej snemovne.
Dňa 28. februára 2003 bol zvolený za prezidenta Českej republiky, no o 5 rokov neskôr - 15. februára 2008 bol zvolený opäť za prezidenta Českej republiky pre druhé funkčné obdobie.
Publikoval cez 20 kníh s témami všeobecne spoločenskými, politickými a ekonomickými, je nositeľom mnohých medzinárodných cien a čestných doktorátov z univerzít z celého sveta.
Podujatia sa môžu zúčastniť nielen študenti, pedagógovia a pracovníci univerzity, ale je otvorené aj pre verejnosť.
Zdroj textu: http://osobnost.aktuality.sk
Zdroj fotografie: http://www.klaus.cz
Autor posteru: Ľubo Balko
Editor článku: Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo