Zahraniční študenti sa prezentovali na Erasmus Village

V rámci tradične bohatého programu Študentských dní nitrianskych univerzít 2016/2017 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre zorganizovali dňa 22. novembra 2016 na pôde SPU v Nitre v priestoroch pod aulou medzinárodné študentské podujatie Erasmus Village so zahraničnými študentmi prijatými na obe nitrianske univerzity v rámci programu Erasmus+ a bilaterálnych dohôd.
Približne 30 zahraničných študentov z oboch univerzít sa spojilo, aby zaujímavou a hravou formou prezentovali slovenským študentom svoju krajinu, univerzitu i vlastné postrehy z pobytu na Slovensku a v Nitre. V stánkoch jednotlivých krajín ste sa mohli započúvať do zaujímavých prezentácií o národných špecifikách a histórii ich krajín, obdivovať ich tradičné odevy, či ochutnať jedlo z ich domácej kuchyne. Cieľom bolo aspoň na chvíľu vtiahnuť diváka do časti sveta, ktorú možno vôbec nenavštívil, alebo ju už videl, no vnímal z iného pohľadu len ako turista, nie ako obyvateľ danej krajiny. Priestory SPU v Nitre tak ožili vôňami a farbami Belgicka, Nemecka, Španielska, Francúzska, Litvy, Portugalska, Poľska, Rumunska, Turecka, Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu i Japonska. Súčasťou prezentácie bola aj súťaž o najkrajší alebo najzaujímavejší stánok. Ocenené boli tri stánky študentov, a to Kazachstan (1. miesto), Uzbekistan (2. miesto) a na treťom mieste skončilo Španielsko. Všetky víťazné tímy dostali ceny od oboch univerzít.
Spoločný stánok na podujatí mali aj domáci študenti - zástupcovia sekcií Erasmus Student Network (ESN UKF a ESN SUA - buddy service pre zahraničných študentov), ktorí spolu s Erasmus koordinátormi oboch univerzít počas podujatia poskytovali slovenským záujemcom informácie o výhodách a možnostiach programu Erasmus+ a prihlásenia sa na štúdium alebo stáž. Akciu svojou účasťou podporili aj študenti slovenských stredných škôl, prijatí na UKF v Nitre na krátky 5-dňový študijný pobyt v rámci programu Mini-Erasmus. Organizátorom podujatia sa opäť podarilo vytvoriť pre študentov aktivitu plnú nových poznatkov a zábavy, ako aj priestor pre spoznávanie zahraničných krajín, kultúr a najmä možnosti cestovať do zahraničia aj prostredníctvom programu Erasmus+.
Autor textu: Ing. Katarína Butorová, PhD.
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo