Zahraniční študenti sa prezentovali na Erasmus Village

V rámci tradične bohatého programu Študentských dní nitrianskych univerzít 2016/2017 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre zorganizovali dňa 22. novembra 2016 na pôde SPU v Nitre v priestoroch pod aulou medzinárodné študentské podujatie Erasmus Village so zahraničnými študentmi prijatými na obe nitrianske univerzity v rámci programu Erasmus+ a bilaterálnych dohôd.
Približne 30 zahraničných študentov z oboch univerzít sa spojilo, aby zaujímavou a hravou formou prezentovali slovenským študentom svoju krajinu, univerzitu i vlastné postrehy z pobytu na Slovensku a v Nitre. V stánkoch jednotlivých krajín ste sa mohli započúvať do zaujímavých prezentácií o národných špecifikách a histórii ich krajín, obdivovať ich tradičné odevy, či ochutnať jedlo z ich domácej kuchyne. Cieľom bolo aspoň na chvíľu vtiahnuť diváka do časti sveta, ktorú možno vôbec nenavštívil, alebo ju už videl, no vnímal z iného pohľadu len ako turista, nie ako obyvateľ danej krajiny. Priestory SPU v Nitre tak ožili vôňami a farbami Belgicka, Nemecka, Španielska, Francúzska, Litvy, Portugalska, Poľska, Rumunska, Turecka, Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu i Japonska. Súčasťou prezentácie bola aj súťaž o najkrajší alebo najzaujímavejší stánok. Ocenené boli tri stánky študentov, a to Kazachstan (1. miesto), Uzbekistan (2. miesto) a na treťom mieste skončilo Španielsko. Všetky víťazné tímy dostali ceny od oboch univerzít.
Spoločný stánok na podujatí mali aj domáci študenti - zástupcovia sekcií Erasmus Student Network (ESN UKF a ESN SUA - buddy service pre zahraničných študentov), ktorí spolu s Erasmus koordinátormi oboch univerzít počas podujatia poskytovali slovenským záujemcom informácie o výhodách a možnostiach programu Erasmus+ a prihlásenia sa na štúdium alebo stáž. Akciu svojou účasťou podporili aj študenti slovenských stredných škôl, prijatí na UKF v Nitre na krátky 5-dňový študijný pobyt v rámci programu Mini-Erasmus. Organizátorom podujatia sa opäť podarilo vytvoriť pre študentov aktivitu plnú nových poznatkov a zábavy, ako aj priestor pre spoznávanie zahraničných krajín, kultúr a najmä možnosti cestovať do zahraničia aj prostredníctvom programu Erasmus+.
Autor textu: Ing. Katarína Butorová, PhD.
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Covid-19 kontakt

Milí zamestnanci a študenti UKF, ochorenie, prípadne kontakt s infikovaným, nahlasujte na  

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo