Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre udelil ceny za rok 2016

Po zasadnutí Kolégia dekana FF UKF v Nitre 8. decembra 2016 nasledovalo tradičné oceňovanie najlepších pracovníkov fakulty, ktorým bola odovzdaná Cena dekana za pozoruhodnú, reprezentatívnu tvorivú činnosť v roku 2016. Vedenie fakulty starostlivo posúdilo predložené nominácie a z množstva rozmanitých aktivít vybralo tie, ktoré si zaslúžili ocenenie či už svojou kvalitou, rozsahom, jedinečnosťou alebo celkovým prínosom.
V kategórii vedeckovýskumná a projektová činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) Cena dekana bola udelená doc. Dagmar Markovej, PhD. za projekt s názvom Adlerian Ethics. Ide o zahraničný grant z USA financovaný Severoamerickou spoločnosťou adlerovskej psychológie a ktorého zameranie je výnimočné  nielen v európskom, ale aj vo svetovom rámci. Projekt bol zameraný na základný výskum kategórií adlerovskej etiky a ich aplikácií v poradenstve a psychoterapii a bol orientovaný na analýzu a syntézu etického a psychologického smerovania adlerovskej teórie.
V kategórii publikačná činnosť (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Richardovi Sťahelovi, PhD. za vedeckú monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve pod názvom Environmentální devastace a sociální destrukce.
Vedecká monografia vyšla v spoluautorstve Richarda Sťahela a Olega Sušu vo vydavateľstve Filosofia v Prahe. Dr. Sťahel v roku 2016 publikoval ďalšie významné výstupy, ako napr. kapitolu vo vedeckej monografii Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses vydanú v zahraničnom vydavateľstve Edinburgh University Press v Škótsku pod názvom Environmental Crisis and Political Revolutions a vedeckú prácu v zahraničnom indexovanom časopise Perspectives on Global Development and Technology pod názvom Climate Change and Social Conflicts.
V kategórii spolupráca so študentskou komunitou (za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách) Cena dekana bola udelená Mgr. Alene Mikulášovej, PhD. a Mgr. Miroslavovi Palárikovi, PhD. za päťročné editorské a redakčné zaštítenie zborníkov študentských prác VOX DISCIPULI HISTORIAE I – V; ako aj za iniciovanie tejto jedinečnej edície umožňujúcej prezentovať sa študentom Katedry histórie svojimi odbornými príspevkami. Dr. Mikulášová a Dr. Palárik sa už dlhodobo angažujú v netradičných formách práce so študentmi. Za mnohé ďalšie aktivity spomenieme spoluprácu a podporu Konštantínovho historického spolku, združenia študentov histórie, ktorý vznikol na pôde Katedry histórie a aktívne spolupracuje nielen so spolkami na Slovensku, ale aj v zahraničí.
V kategórii publikačná činnosť doktoranda (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Michalovi Reiserovi za významné domáce publikačné výstupy, a to za vedeckú monografiu Možnosti smrti: nik nie je odsúdený na život a za kapitolu vo vedeckej monografii (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze, ktorá bola vydaná v rámci riešenia grantového projektu VEGA (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre realizovaného Katedrou kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod názvom Smrť a nesmrteľnosť v hinduizme a filozofii Arthura Schopenhauera.
Okrem cien dekana v štandardných štyroch kategóriách sa dekan FF UKF v Nitre rozhodol udeliť aj ďakovný list za rok 2016. Ďakovný list bol udelený Mgr. Kataríne Welnitzovej, PhD. a Mgr. Soni Hodákovej, PhD. z Katedry translatológie za prácu so stredoškolskou študentskou komunitou a propagáciu študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo prostredníctvom organizovania súťaže Mladý prekladateľ. Podujatie sa u študentov stredných škôl stretlo s mimoriadnym záujmom a počet zúčastnených z roka na rok stúpa. Do 4. ročníka súťaže sa zapojilo 237 študentov zo stredných škôl nitrianskeho kraja. Súťaž Mladý prekladateľ tak patrí medzi najefektívnejšie formy získavania študentov stredných škôl pre štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Katedre translatológie a zviditeľňovania Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Dekan FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. poďakoval v mene vedenia fakulty všetkým oceneným za dosiahnuté výsledky a do ďalšej práce im zaželal veľa inšpiratívnych nápadov, tvorivého entuziazmu a vynikajúcich vedecko-výskumných a pedagogických výkonov.
Autor textu: PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Autor fotografií: Lukáš Kollárik 
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.