Ocenenie práce nášho absolventa

V závere uplynulého roka získal Mgr. Martin Pajerský, absolvent Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre z roku 2015, spolu so svojimi ďalšími spolupracovníkmi významné ocenenie. Publikácia autorov Martin Pajerský, Barbora Kalčoková, Hana Zduchová a Katarína Konečná „Voznica - 940 rokov v Richňavskej doline“ v rámci súťaže Slovenská kronika 2016 získala hlavnú cenu v kategórii popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová monografia.
Mladý autorský kolektív, výrazne podporovaný starostom obce Kamilom Blahom, vytvoril dôstojnú výpoveď (obsahovú i grafickú) v konkurencii súčasných médií - vytvoril produkt, ktorým sa obec zviditeľňuje a reprezentuje. Profesionálne na vysokej úrovni spracovaná monografia predstavuje prírodu, históriu, obyvateľstvo, jeho aktivity, kultúru, ako aj životné prostredie, rozvoj i zaujímavosti obce. Fotografie svojím výberom, obsahom a grafickým spracovaním vizuálne dotvárajú mozaiku života v obci a sprostredkovávajú genius loci tohto miesta.    
Na tento úspech svojho absolventa je patrične hrdá aj katedra, ktorá všetkých svojich študentov aj na takúto profesionálnu i životnú skúsenosť pripravuje ťažiskovo v rámci predmetu „Mikrogeografia“ v treťom roku ich bakalárskeho štúdia.
Voznica 1
Obálka publikácie
 
Voznica diplom
Diplom
 
Autorka článku: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
Editorka článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo