UKF v Nitre zavádza novinku v bakalárskom štúdiu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zavádza novú koncepciu štátnych skúšok na bakalárskom stupni štúdia. V tomto akademickom roku u končiacich študentov bakalárskeho štúdia bude hlavnou súčasťou štátnej skúšky, v zmysle novely príslušnej legislatívy, obhajoba záverečnej práce. Táto novinka má posilniť tvorivú, odbornú a vedeckú úroveň práce študenta.
Zmena vstúpi do platnosti už pri najbližších bakalárskych skúškach, ktoré budú v máji.
„V bakalárskom štúdiu s výnimkou regulovaných povolaní sme zmenili štruktúru štátnej skúšky. Keď si uvedomíte, že študent v poslednom semestri bakalárskeho štúdia sa musí pripravovať na skúšky a musí písať bakalársku prácu, tak časť toho semestra nemôžeme  využiť na vyučovanie. Väčšina predmetov štátnej skúšky je len zosumarizovanie toho, čo už mal predtým a z čoho bol skúšaný,“ zdôvodnil zmenu rektor UKF v Nitre prof. Ľubomír Zelenický.
Študenti sa podľa jeho slov musia pripraviť na to, že pri obhajobe bakalárskej práce budú školitelia aj oponenti prísnejší. „Práca má byť komplikovanejšia a náročnejšia, mala by ísť viac do hĺbky. Obhajoba bude náročnejšia a študent by mal ukázať, že je v tej téme doma,“ podčiarkol rektor.
Počet strán bakalárskej práce sa nezmení.
Zdroj: nitraden.sk
Autor ilustračnej fotografie: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color