Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Konkrétne požiadavky na jeho určenie sú ustanovené v osobitných predpisoch, ktoré vymedzujú účely a čiastočne aj prostriedky spracúvania osobných údajov.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
IČO: 00 157 716
tel.: +421 37 6408 111
e-mail:
Zodpovedná osoba
Ing. Róbert Polyácsko
tel.: +421 944 901 942
e-mail:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo