Verejné ospravedlnenie rektora akademickej obci UKF v Nitre

Vážení členovia akademickej obce UKF v Nitre, kolegovia, študenti,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je postavená na pevných pilieroch opierajúcich sa o tradície a morálne hodnoty. Po nástupe na post rektora som prijal záväzok tieto hodnoty napĺňať.
V tomto duchu som sa stotožnil s návrhom na udelenie titulov doctor honoris causa prof. Abrahimovi Habibullovi Khanovi, Ph.D. z Torontskej univerzity v Kanade a in memoriam pedagogickému psychológovi Dr.h.c. prof. Zdeňkovi Helusovi, DrSc. z Univerzity Karlovej v Prahe. V rámci myšlienkového posolstva sme prostredníctvom ocenených osobností chceli vyslať jasný odkaz o tom, k akým hodnotám sa naša univerzita hlási a aké postoje propaguje.
Prípravný výbor viac než pol roka pripravoval podujatie a celú záťaž prípravy prevzal na seba. Pre zvýšenie prestíže sme sa rozhodli pozvať na akademickú slávnosť predstaviteľov kultúrneho, spoločenského a politického života spojených s regiónom Nitra, v ktorom naša univerzita pôsobí. V prípravnom výbore boli zastúpené aj fakulty, ktoré návrhy podali. Akceptoval som v plnom rozsahu prácu a návrhy prípravného výboru a zodpovedám ako rektor za ich výsledok. Pri protokolárnom rámci, i napriek niekoľkonásobnej kontrole členov prípravného výboru, nepadla pripomienka o nevhodnosti výberu pozvaných hostí a túto skutočnosť som nedokázal zachytiť. V tomto prípade došlo k realizácii nesprávnych rozhodnutí, ktoré nezodpovedajú našej filozofii. Chcem potvrdiť, že poslanci strany ĽSNS neboli na akademickú slávnosť pozvaní zámerne ako reprezentanti extrémistickej strany, ale ako súčasť zoznamu poslancov so vzťahom k Nitrianskemu regiónu. Zoznamy boli k dispozícii prípravnému výboru a neboli vznesené pripomienky. Našou nedôslednosťou sme spôsobili problém so spájaním univerzity s extrémistickými názormi. Za vzniknutú situáciu sa všetkým ospravedlňujem. Osobne členov uvedenej strany nepoznám, s ich publikovanými názormi a postojmi sa nestotožňujem a zásadne ich odmietam.
Moja životná filozofia nie je spojená so žiadnou politickou stranou a smerovanie k apolitickosti presadzujem aj na univerzitnej pôde. O to viac ma mrzí, že snaha o zviditeľnenie našej univerzity narazila našou nedôslednosťou na súčasný problém. Chcem všetkých ubezpečiť, že všetky moje kroky budú vedené smerom k odstráneniu pochybností o našom smerovaní a o úprimnej snahe o zvýšenie renomé našej univerzity.
Ľubomír Zelenický

Najčítanejšie články

prihlaska

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color