Herci z Divadla Andreja Bagara v Nitre na katedre žurnalistiky

Na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína v Nitre sa dňa 20. marca 2017 uskutočnila ďalšia zo série besied. Tentokrát pozvanie na besedu spojenú s diskusiou prijali herci z Divadla Andreja Bagara Ján Gallovič a Román Poláčik. Stretnutie iniciovali a moderátorsky viedli študentky tretieho ročníka bakalárskeho štúdia katedry Veronika Maková a Barbora Bažiková. Išlo o vynikajúce prepojenie teórie s praxou, keďže v rámci štúdia žurnalistiky sa študenti venujú i publicistickému rozhovoru, besede, diskusii a iným podobným žánrom. Téma diskusie zas korešpondovala s náplňou iných predmetov, s ktorými sa poslucháči počas štúdia stretávajú.
Študenti veľmi ocenili, že si herci vo svojom nabitom programe našli čas. Ján Gallovič, ktorý v roku 1998 získal výročnú cenu Literárneho fondu za divadelnú tvorbu, je momentálne v Divadle Andreja Bagara (DAB) hosťujúcim hercom, v minulosti bol jeho členom, bol sólistom spevohry Novej scény v Bratislave, vyučoval tiež na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). V súčasnosti pôsobí v činohre Slovenského národného divadla, spolupracuje so Slovenským rozhlasom, je i dabingovým hercom. Roman Poláčik mal k divadlu odmalička tiež veľmi blízko. Už ako tretiak na strednej škole hral v ochotníckom divadle Vendo. V DAB začal pôsobiť ako študent Vysokej školy múzických umení a podarilo sa mu dostať v ňom stály angažmán. Počas štúdia hosťoval vo viacerých divadlách na Slovensku. Prostredníctvom filmov a seriálov je známy i televíznym divákom.
Obaja hostia študentom načrtli stručný prierez ich hereckou kariérou, spomenuli prvotné impulzy, ktoré ich k herectvu viedli, ich prvé dotyky s divadlom. Okrem iného sa v rámci besedy venovali konfrontácii dobra a zla i myšlienkovému odkazu divadelných hier, kedy Ján Gallovič povedal: „Fenomén konfrontovania dobra a zla je prítomný v každej jednej inscenácii. A nech si zoberieme akúkoľvek hru, vždy je v nej prítomný nejaký rezonančný prvok, odkaz, modus vivendi k tomu, čo sa deje v spoločnosti. Nachádzajú sa tam tiež určité riešenia a východiská.“ Neskôr dodal, že „v porovnaní s médiami je divadlo fenomén, kde si môže človek sadnúť, trošku meditovať, rozjímať a konfrontáciu dobra a zla si uplatniť aj na seba.“
Druhá časť diskusie sa týkala úspešného muzikálu, ktorý je v aktuálnom repertoári DAB – Povolanie pápež. Herci poukázali na to, že muzikál je na naštudovanie ťažký žáner. Herec v ňom musí skĺbiť herecký prejav, spev, tanec, čo môže byť veľmi náročné. Hostia tiež ocenili prácu žurnalistov a marketingových pracovníkov, ktorí dokážu uchopiť podstatu divadelnej hry a i takým spôsobom ľuďom ponúknuť umelecký zážitok.
Autor textu: PhDr. Daša Nováčiková, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Martin Kabíček
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo