Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií oslávila 20. výročie

Pedagógovia a študenti Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) PF UKF v Nitre spoločne oslávili 20. výročie jej založenia akciou, ktorá sa konala 28. novembra 2017 v Galérii Univerzum PF. Oslavu zorganizovali a moderovali študenti prvého a druhého ročníka magisterských študijných programov, Anglický jazyka a kultúra a Anglický jazyk a literatúra. Podujatie sprevádzala živá hudba, súťaž o najlepšie jedlo, tombola a kvíz. Súčasťou programu boli prezentácie úspešných absolventiek katedry – Mgr. Michaely Kališovej a Mgr. Klaudie Paulikovej. Mgr. Michaela Kališová je absolventkou študijného programu Anglický jazyka a kultúra a v súčasnosti pracuje pre spoločnosť Allan Lloyds, ktorá sa zaoberá organizáciou odborných konferencií pre etablované inštitúcie ako aj začínajúce firmy, pričom kooperuje s približne 500 spoločnosťami v oblasti telekomunikácií, bankovníctva a informačných technológií. Mgr. Klaudia Pauliková je absolventkou študijného programu Anglický jazyk a literatúra a na katedre pôsobí ako doktorandka v prvom ročníku študijného programu Didaktika anglického jazyka a literatúry.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií vznikla v roku 1997 pod názvom Katedra cudzích jazykov. Jej úlohou bolo zabezpečiť prípravu kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka a literatúry pre všetky typy a stupne vzdelávania ako aj rozšíriť odborné vzdelávanie učiteľov elementárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ) o adekvátnu lingvodidaktickú prípravu  v oblasti cudzích jazykov.
V roku 2009 sa katedra premenovala na Katedru lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií a rozšírila svoju oblasť vyučovania a výskumu o problematiku interkultúrnej komunikácie. Katedra získala akreditáciu na zabezpečovanie bakalárskych a magisterských programov: učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium), učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra v kombinácii ako aj neučiteľského programu anglický jazyk a kultúra. KLIŠ má taktiež práva zabezpečovať doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.10 Odborová didaktika. Za mimoriadny úspech katedry možno tiež považovať fakt, že Pedagogickej fakulte UKF v Nitre boli uznané práva realizovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore 1.1.10 Odborová didaktika so zameraním na didaktiku anglického jazyka a literatúry.
Text: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
Foto: Veronika Neirurer

  

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo