Ďalšie/kontinuálne vzdelávanie na Filozofickej fakulte

Univerzita poskytuje nasledovné akreditované programy kontinuálneho vzdelávania a rozširujúceho štúdia na Filozofickej fakulte (Informačný list a učebný plán), pričom aktuálne v tomto období má uchádzač možnosť prihlásiť sa na tie programy z ponuky, ktoré majú aktívny link „Aktuálne v ponuke“.
 
Učiteľstvo výchovy k občianstvu – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo histórie – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – rozširujúce štúdium

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo