Navštívte UKF a jej fakulty v online priestore už 17. februára 2022. Program a viac informácií prinesieme čoskoro.


Ďalšie/kontinuálne vzdelávanie na Filozofickej fakulte

Univerzita poskytuje nasledovné akreditované programy kontinuálneho vzdelávania a rozširujúceho štúdia na Filozofickej fakulte (Informačný list a učebný plán), pričom aktuálne v tomto období má uchádzač možnosť prihlásiť sa na tie programy z ponuky, ktoré majú aktívny link „Aktuálne v ponuke“.
 
Učiteľstvo výchovy k občianstvu – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo histórie – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – rozširujúce štúdium

Covid-19 kontakt

Milí zamestnanci a študenti UKF, ochorenie, prípadne kontakt s infikovaným, nahlasujte na

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo