Deň otvorených dverí UKF už 22. februára 2024

Rozhodnutie, kam ísť študovať po skončení strednej školy, nie je pre mladého človeka jednoduché. Určujúce sú záujmy a preferencie uchádzača, predpoklady pre vysokoškolské štúdium, zavážia aj názory rodičov či kamarátov. Súčasťou procesu výberu vysokej školy by však malo byť aj aktívne hľadanie informácií o tom, aké štúdium tá-ktorá univerzita poskytuje, kde sídli, ako je ponuka jej študijných programov orientovaná na uplatnenie absolventov v praxi, aké má študent možnosti vycestovať na zahraničné mobility, dôležité sú aj podmienky ubytovania či voľnočasových aktivít v rámci študentského života.
Jedným z podujatí, ktoré tieto podstatné informácie uchádzačovi poskytne priamo na tvári miesta a pomôže mu zodpovedne sa rozhodnúť, je Deň otvorených dverí. Toto tradičné podujatie Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v jarnom termíne organizuje 22. februára 2024. Milí tretiaci a študenti maturitných ročníkov, naša univerzita vás na svojej pôde rada privíta a v rámci bohatého programu vám ponúkne „malú ochutnávku“ toho, čo môžete na našej škole študovať a zažiť. Na úrovni univerzity aj piatich fakúlt UKF program pripravili zamestnanci a študenti školy.
Prvý kontakt s akademickým prostredím a základné informácie v rámci DOD 2024 účastníci získajú už v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1, kde im od 8.00 do 13.00 h budú k dispozícii odborní zamestnanci v informačných stánkoch piatich fakúlt, študentských organizácií a programu Erasmus+. Za podrobnejšími informáciami sa potom záujemcovia môžu vybrať do sídiel jednotlivých fakúlt, kde sa bližšie oboznámia s konkrétnymi študijnými programami či študijnými podmienkami, môžu sa zúčastniť prednášok, prezentácií, workshopov, diskusií a ďalších podujatí, ktoré si pre nich fakulty pripravili. 
Prečo študovať na UKF sa dozviete aj zo slov a videí našich študentov či absolventov. Lepšiu predstavu však získate z osobných stretnutí a rozhovorov počas Dňa otvorených dverí UKF.
V rámci programu sa môžete tešiť na:
  • základné informácie o univerzite, fakultách a organizáciách na hlavnej budove UKF,
  • prezentácie študijných programov na jednotlivých fakultách,
  • prezentácie jednotlivých katedier a pracovísk univerzity pedagógmi a študentmi,
  • prehliadky výučbových priestorov, laboratórií, dielní, telocviční,
  • praktické ukážky vzdelávacích aktivít,
  • zaujímavé workshopy, besedy, prezentácie, experimenty, diskusie a iné činnosti prezentujúce študijné programy a mnoho iných zaujímavých aktivít.
Program
     
Tr. A. Hlinku 1, Nábrežie mádeže 91   
Kraskova 1                                                    
Dražovská 4
   Pedagogická fakulta foto  
Štefánikova 67, Hodžova 1, Ul. B. Slančíkovej 1
Hlavný program FF sa uskutoční na
Ul. B. Slančíkovej 1
Dražovská 4     
 
                                                      
Uverejnené: 19. januára 2024
Aktualizované: 19. februára 2024

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color