Rytiersky kríž Rady Maďarska doc. A. Sándorovej

Dňa 20. augusta 2015 udelil prezident Maďarska János Ádler štyrom osobnostiam – Erzsébet Pogány, Zsuzsa Szvorák, János Luky, Anna Sándorová – najvyššie štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy v rozvoji maďarského kultúrneho, vedeckého i verejného života. Doc. PhDr. Anne Sándorovej, PhD., pracovníčke Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, odovzdala veľvyslankyňa Maďarska na Slovensku Eva Czimbalmosné Molnár Rytiersky kríž Rady Maďarska.
Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., sa narodila v Dolných Štitároch v blízkosti Nitry. 
V rokoch 1974 – 1985 pôsobila na Gymnáziu v Nitre a od roku 1990 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (resp. jej predchodcovi). Na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti úspešne ukončila svoje doktorandské štúdium v roku 2000 a v roku 2005 sa úspešne habilitovala. V rokoch 2001 – 2014 pôsobila ako riaditeľka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy. Na fakulte i na univerzite zastávala i zastáva viaceré významné funkcie – je predsedníčkou AS FSŠ UKF v Nitre, predsedníčkou odborovej komisie, členka Vedeckej rady UKF i FSŠ UKF v Nitre, členka Verejného zboru Maďarskej akadémie vied, členka komisie KEGA MŠ SR.
Jej vedecký výskum je zameraný na dialektológiu, sociolingvistiku, translatológiu, onomastiku a vyučovanie materinského jazyka. Jej výskumné zameranie dokumentujú viaceré domáce i zahraničné projekty a výstupy z ich riešení. Pedagogická činnosť bezprostredne nadväzuje na vedeckovýskumné zameranie. Ako hosťujúci pedagóg absolvovala viaceré pozvané prednáškové pobyty v zahraničí, napríklad v Maďarsku či Fínsku.
Rovnako možno vyzdvihnúť aj ďalšie oblasti jej vedecko-výskumnej činnosti: organizáciu vedeckých podujatí, aktívnu účasť na sympóziách i konferenciách, popularizáciu vedeckých poznatkov, bohatú publikačnú činnosť. Za svoje zásluhy získala viaceré významné ocenenia: Plaketa a cena Bálinta Csűryho (udelená v roku 1993 Jazykovednou spoločnosťou Maďarskej akadémie vied), Cena rektora UKF za publikačné aktivity (2008), Cena Jánosa Aranya za významnú vedeckovýskumnú činnosť (udelená v roku 2011 Maďarskou akadémiou vied v roku 2011 v Budapešti), Cena Čestný občan obce Kolíňany (2013).
Aj keď ide o skromné bilancovanie zo života doc. PhDr. A. Sándorovej, PhD., tento malý vstup dokazuje, že jej pôsobenie na univerzite a fakulte je prínosom pre celú alma mater. 
Pani docentke srdečne blahoželáme a prajeme jej do ďalších rokov veľa zdravia i úspechov v osobnom i v pracovnom živote.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.