Otvorili nové výskumné centrum AgroBioTech

V priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 15. októbra slávnostne otvorili Výskumné centrum AgroBioTech. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a  Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied od roku 2013 do roku 2015 realizuje spoločný projekt Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, štátneho rozpočtu a vlastných finančných zdrojov univerzity. V rámci neho sa uskutočnila úspešná rekonštrukcia dvoch pavilónov v areáli SPU o celkovej ploche 5 800 m². Tieto tvoria priestorovú podstatu Výskumného centra AgroBioTech, súčasťou ktorého je 25 špecializovaných laboratórií, tri integrálne laboratóriá a potravinový inkubátor.
Nové výskumné univerzitné pracovisko slávnostne uviedol do života rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Pozvanie na otvorenie prijal minister pôdohospodárstva Ľubomír Janhátek, štátny tajomník MŠVVaŠ Vladimír Kováčik, rektor UKF prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., riaditeľ Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., predseda NSK Milan Belica, primátor Nitry Jozef Dvonč, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák,  ako aj ďalší predstavitelia politického a spoločenského života, zástupcovia domácich a zahraničných univerzít a praxe, a zástupcovia fakúlt.
Ako vo svojom príhovore zdôraznil rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., zmyslom celého projektu je dať vedcom a vysokoškolským učiteľom dvoch nitrianskych univerzít a Slovenskej akadémie vied plnohodnotne vybavené laboratóriá, ktoré sú nevyhnutné pre moderný primárny výskum. Celkové výdavky projektu zahrňujúce účasť našej univerzity predstavujú 3 368 661,63 eur a hodnota dvadsiatich piatich zakúpených prístrojov je v sume 3 123 478,80 eur. AgroBioTech na UKF v Nitre realizuje výskum v piatich výskumných laboratóriách vybavených najmodernejšou prístrojovou technikou: Laboratórium molekulárnej biológie, Embryotechnologické laboratórium, Fyziologické laboratórium, Biochemické laboratórium a Laboratórium biológie stresu.
„Nedá mi nespomenúť prínos našich odborníkov v rámci Fyziologicko-analytického laboratória, ktoré získalo medzinárodne akceptovateľný certifikát kontroly kvality analýz v German External Quality Assesment Scheme pre toxikologické analýzy v biologickom materiáli,“ informoval rektor Zelenický.
V rámci otvorenia Výskumného centra AgroBioTech sa uskutočnila prehliadka laboratórií, v popoludňajších hodinách sa v kongresovej sále výskumného centra konal odborný program naplnený prednáškami.

Najčítanejšie články

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo