Manažérsky informačný systém „Výkonové ukazovatele“

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2013 intenzívne kreovala v rámci Portálu UKF manažérsky informačný systém „Výkonové ukazovatele“, ktorého hlavným cieľom je zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať údaje o činnosti tvorivých zamestnancov univerzity. V rámci tohto systému je preferovaná filozofia evidovania a vyhodnocovania výkonových ukazovateľov činnosti tvorivých zamestnancov spolu s evidovaním tzv. nehodnotiteľných ukazovateľov, ktoré tiež významne tvoria portfólio kvality tvorivého zamestnanca univerzity. Podstata priamej merateľnosti verzus priamej nemerateľnosti je viazaná na diferenciáciu aktivít podľa toho, či prinášajú priamy finančný „zisk“ alebo ho neprinášajú priamo. Nemerateľné ukazovatele tak predstavujú aktivity, ktoré neprinášajú priamy alebo merateľný výsledok, avšak ich realizácia je pre jednotlivé pracoviská nutná alebo prospešná.
Každý pracovník univerzity si po prihlásení do Portálu UKF v časti „Výkonové ukazovatele“ môže identifikovať vlastný tvorivý výkon v jednotlivých definovaných oblastiach (PDF súbor) a porovnať ho s výkonom pracoviska či fakulty. Zároveň rôznym úrovniam manažmentu umožňuje tento manažérsky informačný systém tvoriť variabilné modely výkonu a na ich báze zoraďovať či analyzovať výstupy činnosti tvorivého zamestnanca na pracovisku (úroveň vedúceho pracoviska), na fakulte (úroveň manažmentu fakulty – dekan fakulty) a na univerzite (úroveň manažmentu univerzity – rektor univerzity).
Hlavným správcom systému bude Centrum informačných a komunikačných technológií UKF, avšak v prvej fáze je nevyhnutné systém overiť, odstrániť chyby a nedostatky, čo bude realizované zostavovateľmi informačného systému: RNDr. Jánom Skalkom, PhD. a Mgr. Martinom Drlíkom, PhD.
Benchmarking je jedným z osvedčených postupov a nástrojov na kontinuum zlepšovania sa inštitúcie v rámci manažérstva kvality. Interný výkonový benchmarking je nástrojom na identifikáciu a pochopenie prvkov/príčin výkonu v konkrétnom tvorivom procese v rámci jednej inštitúcie, v podmienkach UKF pri produkovaní výstupov a riadení procesov v oblasti vzdelávania a v oblasti vedeckovýskumnej/umeleckej činnosti. Predpokladáme, že informačný systém „Výkonové ukazovatele“ sa stane kľúčovým prostriedkom pre realizáciu interného výkonového benchmarkingu na UKF.
Autor článku: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Ilustračná fotografia: Lubo Balko

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.