Magdaléna Barányiová Študentskou osobnosťou Slovenska

Je nesmierne potešujúce, že víťazkou, a teda Študentskou osobnosťou Slovenska akademického roka 2014/2015 v hodnotenej kategórii Právo, filozofia, politológia a sociológia, je práve doktorandka z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne z Fakulty stredoeurópskych štúdií PhDr. Magdaléna Barányiová (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr).
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov zmieneného celoslovenského projektu sa uskutočnilo 14. decembra 2015 v Pálffyho paláci v Bratislave. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cenu víťazke odovzdali prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (členka Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium, členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied Úrad Slovenskej akadémie vied), prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (predseda SAV), Ing. Marián Meško, PhD. (výkonný predseda Junior Chamber International-Slovakia) a Karol Mičieta (rektor Univerzity Komenského v Bratislave).
Víťazke gratulujeme a zároveň jej želáme veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.
2015 stud osobnost1  2015 stud osobnost2  2015 stud osobnost3
PhDr. Magdaléna Barányiová sa stala študentkou bakalárskeho štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2007. Bola poslucháčkou študijného programu Stredoeurópske areálové štúdiá v akreditovanom študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry. V roku 2011 po úspešnej obhajobe bakalárskej práce a absolvovaní štátnych skúšok jej bol udelený titul Bc. Témou bakalárskej práce bolo Kultúrne dedičstvo regiónu Novohrad. Cieľom práce bolo zmapovanie významných kultúrnych pamiatok v tomto regióne. V roku 2013 úspešne ukončila magisterské štúdium v rámci študijného programu Stredoeurópske areálové kultúry v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom diplomovej práce s názvom Lučenec, kultúrne centrum Novohradu bolo skúmanie a priblíženie kultúrnych dejín a súčasnosť Lučenca, ako kultúrneho centra Novohradu.
Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok na doktorandské štúdium v septembri 2013 nastúpila na interné štúdium v študijnom programe Hungarológia v odbore Neslovanské jazyky a literatúry – doktorandské štúdium však ukončí v študijnom programe Stredoeurópske areálové štúdiá. Jej dizertačná práca bude mať názov Interpretácia satirickej tvorby Lajosa Grendela. V máji tohto roka úspešne obhájila i rigoróznu prácu pod názvom Trilógia Ladislava Balleka o Palánku a bol jej udelený titul PhDr. Cieľom rigoróznej práce je semioticko-štylistická analýza románov Ladislav Balleka Južná pošta (1974), Pomocník s podtitulom Kniha o Palánku (1977) a Agáty s podtitulom Druhá kniha o Palánku (1981) tvoriace tzv. palánkovský cyklus. Prínos práce spočíva v interpretácii románov a vystihnutí ľudských príbehov odohrávajúcich sa v konkrétnom čase a priestore. V rámci doktorandského štúdia si príkladne plní povinnosti vyplývajúce zo študijnej aj vedeckej časti študijného plánu. Aktívne sa podieľa na činnosti Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr. Po celú dobu štúdia preukazuje samostatný prístup pri riešení problémov a tiež teoretické znalosti, ktoré nadobudla počas štúdia na univerzite.
V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je veľmi aktívna, okrem plnenia cieľov svojej dizertačnej práce doposiaľ prezentovala výsledky výskumu na medzinárodných vedeckých konferenciách. V roku 2014 jej bola udelená Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti štúdia a vedy, za aktívnu účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, za publikačnú činnosť v recenzovaných zborníkoch z medzinárodných konferencií v zahraničných a domácich recenzovaných časopisoch. V auguste 2015 získala Cenu primátorky mesta za Lučenec za vedecko-výskumnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
PhDr. Magdaléna Barányiová sa v rámci vedeckej, publikačnej alebo pedagogickej činnosti usiluje prispieť k zviditeľneniu fakulty, na ktorej pôsobí, ale súčasne je jej snahou aj istým spôsobom motivovať mladých potenciálnych vedcov vynikať vo svojom odbore čo najlepšie. Svojou prácou aktívne reprezentuje univerzitu a šíri jej dobré meno.
Autor článku: PhDr. Ján Gallik, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.