L3-banner-studium

Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pre absolventov vysokých a stredných škôl vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem si rozšíriť, prehĺbiť či doplniť oblasť poznania či praktických zručností, a ktorá dosiahla minimálnu vekovú hranicu 45 rokov. Ponuka vzdelávacích programov na našej univerzite každoročne reflektuje požiadavky tejto časti populácie, ako i spokojnosť z realizácie vzdelávacích programov v minulých rokoch.

Nájdete nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/U3VnaUKF
 

Aktuálna ponuka vzdelávacích programov U3V v akademickom roku 2017/2018


*  Podmienkou pre prijatie na vzdelávanie v rámci programu "Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba 2" je absolvovanie vzdelávacieho programu "Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba".
*  Podmienkou pre prijatie na vzdelávanie v rámci programu "Ľudové remeslá 2" je absolvovanie vzdelávacieho programu "Ľudové remeslá".
 
Prihlášky na akademický rok 2017/2018 zasielajte do 18.9.2017 na:
Monika Hacherová
Referát pre kvalitu UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
e-mail:
tel.: 037/6408 036
 
Zápis na vzdelávanie do 1. ročníka a zároveň prvá prednáška sa uskutoční 28. 9. 2017 o 15,30 hod. v Aule UKF.
 

Organizácia výučby U3V

Výučba v 1. ročníku začína v októbri príslušného akademického roka, presný dátum zahájenia oznámi univerzita uchádzačom v prvej polovici septembra na základe platnej prihlášky, ktorú je potrebné poslať do konca augusta príslušného kalendárneho roka na adresu uvedenú v prihláške. Vzdelávanie trvá 3 roky, výučba sa realizuje dvakrát do mesiaca. Výučba v prvom semestri je spoločná pre všetkých uchádzačov - Úvod do štúdia U3V. Od letného semestra v prvom ročníku vzdelávania študenti študujú podľa vzdelávacieho programu, na ktorý sa prihlásili (každý vzdelávací program samostatne). Študijný plán, údaje o platbe a termíny konania jednotlivých prednášok doručí univerzita každému študentovi po prijatí na vzdelávanie. Poplatok za celý akademický rok je 60,- €, pre dôchodcov a ZŤP 40,- €. V prípade, že si chce záujemca o štúdium uplatniť zľavnené školné, k prihláške prosíme zaslať aj fotokópiu OP (v prípade dôchodcov) a/alebo fotokópiu preukazu ZŤP (v prípade invalidov) (nemusia byť overené). Prijímacie skúšky sa na jednotlivé vzdelávacie programy U3V nekonajú, podmienkou pre prijatie na vzdelávanie je maturitná skúška (spolu s prihláškou prosíme zaslať aj fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu, nemusia byť overené).

Vzdelávanie v danom vzdelávacom programe sa otvára za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov. Vzdelávanie končí v súlade s podmienkami definovanými v opise jednotlivých vzdelávacích programov. Absolventom univerzita vydá osvedčenie, ktoré im bude odovzdané na slávnostných promóciách.
Aktivity U3V sú od augusta 2013 zabezpečované s podporou projektu ITMS 26120120028 "Zvyšovanie kvality vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre". V rámci riešenia projektu boli na UKF v Nitre vydané učebné texty pre seniorov:

a výstupné publikácie:

Dňa 14. januára 2015 sa uskutočnila záverečná verejná prezentácia výstupov projektu, na ktorej odzneli príspevky koordinátorov a odborných pracovníkov projektu:

 

banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Prihlášky na ďalšie vzdelávanie

Kontakt na Referát pre ďalšie vzdelávanie

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
prorektorka pre pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu
e-mail:
tel.: +421 37 6408 006
 
Univerzita tretieho veku
Mgr. Diana Kanásová, PhD.
email:
tel.: +421 37 6408 036
 
Adresa:
Referát pre ďalšie vzdelávanie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.