FF - externé Bc. - predĺženie termínu podávania prihlášok

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na vybrané študijné programy externého bakalárskeho štúdia do 31. 5. 2018.
  • Jednoodborové študijné programy: aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, anglistika, editorstvo a vydavateľská prax, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, nemčina v hospodárskej praxi, politológia, riadenie kultúry a turizmu, sociológia, taliansky jazyk a kultúra, žurnalistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce – detašované pracovisko v Martine, riadenie kultúry a turizmu – detašované pracovisko v Lučenci.
  • Dvojodborové učiteľské štúdium: anglický jazyk a literatúra – história, slovenský jazyk a literatúra – história, slovenský jazyk a etická výchova – história, slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu.
  • Medziodborové štúdium: politológia – filozofia.

Covid-19 kontakt

Milí zamestnanci a študenti UKF, ochorenie, prípadne kontakt s infikovaným, nahlasujte na

Najčítanejšie články

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo