FF - externé Bc. - predĺženie termínu podávania prihlášok

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na vybrané študijné programy externého bakalárskeho štúdia do 31. 5. 2018.
  • Jednoodborové študijné programy: aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, anglistika, editorstvo a vydavateľská prax, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, nemčina v hospodárskej praxi, politológia, riadenie kultúry a turizmu, sociológia, taliansky jazyk a kultúra, žurnalistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce – detašované pracovisko v Martine, riadenie kultúry a turizmu – detašované pracovisko v Lučenci.
  • Dvojodborové učiteľské štúdium: anglický jazyk a literatúra – história, slovenský jazyk a literatúra – história, slovenský jazyk a etická výchova – história, slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu.
  • Medziodborové štúdium: politológia – filozofia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo