Náš doktorand víťazom súťaže Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Šport

Študent doktorandského štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty našej univerzity Mgr. Pavol Hlavačka sa v stredu 17. decembra 2014 stal víťazom súťaže Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2013/2014 v kategórii Šport. V poradí už desiaty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska dostala tento rok vyše 60 nominácií. Vyhrať však mohli iba jedenásti z nich. Každý jeden pritom zastával inú oblasť. Projekt Študentská osobnosť Slovenska organizuje Junior Chamber International – Slovakia a uskutočňuje sa pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Jej hlavným cieľom je podporovať mladých talentovaných ľudí, oceniť ich a zároveň motivovať ostatných.

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2013/2014

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Martin Ďuriš - Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Ľubomír Antoni - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

4. Lekárske vedy, farmácia

MUDr. Milan Maretta - Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

5. Prírodné vedy, chémia

Ing. Tomáš Bertók, PhD. - Chemický ústav SAV v Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra

Ing. arch. Štefan Tkáč- Stavebná fakulta TU v Košiciach

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Attila Tóth - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

8. Právo,filozofia, politológia, sociológia

Mgr. Ing. František Lipták - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

9. Kultúra a umenie

Bc. Stanislav Králik - Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici

10. Ekonómia

Ing. Andrej Cupák - Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

11. Šport

Mgr. Pavol Hlavačka - Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Stud-osobnost-Hlavacka

Pavol Hlavačka so svojím školiteľom doc. Jaroslavom Broďánim

    Stud-osobnost-diplom-web

Diplom

 

Mgr. Pavol Hlavačka je študentom posledného ročníka 3. stupňa štúdia v odbore Športová edukológia na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej dizertačnej práci Účinnosť tréningového zaťaženia na zmeny špeciálnej pohybovej výkonnosti v boxe sa venuje výskumu v oblasti vrcholového športu, ktorý má hlboký význam pre zlepšenie tréningovej praxe v športovom odvetví box.
V roku 2007 ukončil 2. stupeň VŠ vzdelania s vynikajúcim výsledkom, pričom jeho diplomová práca Analýza trojročného tréningového cyklu reprezentanta SR v boxe získala 1. miesto na celoslovenskej ŠVOČ s medzinárodnom účasťou v sekcii Športová edukólogia vo vednom systéme Vedy o športe.
V roku 2009 ukončil 16-ročnú aktívnu kariéru v olympijskom boxe, kde sa svojimi výsledkami zaradil k najúspešnejším reprezentantom v histórii samostatného Slovenska (vicemajster sveta juniorov, 16-násobný majster SR, víťaz viacerých svetových turnajov).
V roku 2010 sa stal reprezentačným trénerom Slovenska v boxe vo všetkých vekových kategóriách a je ním dodnes.
V roku 2012 bol prijatý na doktoranské štúdium, kde ho ako školiteľ vedie doc. PaeDr. Jaroslav Broďáni, PhD. Za necelé tri roky odpublikoval 10 vedecko-odborných článkov. Jeho jedenásta publikácia bude vydaná v decembri 2014 v Sport Science - International Scientific Journal of Kinesiology, ktorý sa nachádza v indexovaných databázach (Scopus).
V roku 2013 získal najvyššiu medzinárodnú trénerskú licenciu (tri hviezdičky svetovej boxerskej asociácie AIBA) v bieloruskom Minsku a stal sa najmladším držiteľom tejto licencie vo svete. Je členom trénersko-metodickej komisie Slovenskej boxerskej federácie a vedie školenia trénerov boxu. V jeho osobe sa spája trénerská prax, skúsenosť z aktívnej kariéry a odbornosť podložená vedeckým výskumom, ktorý sám aplikuje so svojimi zverencami v rámci svojich odborných publikácií, či dizertačnej práci. Počas jeho trénerského pôsobenia dosiahli slovenskí boxeri výrazný progres výsledkov na najvyšších medzinárodných súťažiach. Za tri roky vybojoval so svojimi zverencami 13 umiestnení v prvej osmičke na európskych, či svetových šampionátoch.
Najvýraznejšie úspechy dosiahol práve v roku 2014, keď slovenskí boxeri vybojovali historické 4 medaile na európskom šampionáte v kategórii mužov, pričom 3 z týchto medailí (1x striebro a 2x bronz) získali jeho vlastní zverenci, ktorých trénuje v Nitre. Ďalší historický úspech dosiahol jeho zverenec v juniorskej kategórii Michal Takács, ktorý získal 5. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov, čím sa kvalifikoval na Olympijské hry mládeže do čínskeho Nankingu, kde 5. miesto obhájil. Suverenitu potvrdzujú jeho zverenci aj na domácej scéne, kde na poslednom slovenskom šampionáte v kategórii mužov vybojovali 6 titulov z 9 hmotnostných kategórií.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color