L3-banner-univerzita

Štruktúra Centra informačných a komunikačných technológií

Riaditeľ
RNDr. Július Jenis, PhD.
    riadenie Centra IKT
    komunikácia so zamestnancami iných oddelení
    koordinácia aktivít IKT na UKF

Emisia preukazov
Ľudmila Ivanová
    sekretariát CIKT
    emisia a správa preukazov študentov a zamestnancov

Správa AIS
Ing. Stanislav Ďurfina
    informačný systém AIS
    replikácia dát medzi IS, správa používateľov
    správa funkčnosti databáz AIS a ich zálohovanie

Správa LDAP
Bc. Ján Lauko
    synchronizácia personálnej databázy so systémom LDAP
    vývoj a správa aplikácií založených a komunikujúcich s LDAP univerzity
    zaslanie prístupových údajov zamestnancom univerzity na požiadanie na e-mail iného zamestnanca univerzity
    mazanie mailových správ pri preplnení poštovej schránky

Správa SAP
RNDr. Marián Petrík
    všetky aktivity týkajúce sa ekonomického informačného systému SAP/SOFIA

Správa siete
Mgr. Milan Oravec
    správa, funkčnosť a rozvoj komunikačnej infraštruktúry
    implementácia a správa bezpečnostných prvkov a prideľovanie IP priestoru
    identifikácia útokov a slabých miest siete
    správa Eduroam na UKF
 
Správa stravovacieho a prístupového systému
Mgr. Michal Rudňanský
    správa stravovacieho informačného systému
    správa prístupového systému, povoľovanie a zakazovanie prístupu do objektov UKF
 
Správa Microsoft Office 365
Mgr. Katarína Fabiánová
    správa a podpora zamestnaneckých a  študentských účtov v MS Office 365
    správa aplikácií v prostredí MS SharePoint

Správa telekomunikácií, stravovacieho a prístupového systému
Mgr. Michal Szöke
    správa telekomunikačných technológií
    správa administratívy súvisiacej s telekomunikačnými technológiami
    aktualizácia tovarových a dátumových položiek objednávkového systému oSYS
    správa stravovacieho informačného systému
    správa prístupového systému, povoľovanie a zakazovanie prístupu do objektov UKF

Správa web aplikácií
Juraj Belák
    správa webového servera katedier UKF
    podpora a bezpečnostná aktualizácia webových stránok fakúlt

Správa web aplikácií
Mgr. Bibiána Chudá
    správa webového portálu UKF v Nitre
    správa informačných tabúľ (DiMS)

Technická podpora
Mgr. Martin Páleník
    technická podpora zamestnancov rektorátu

Technická podpora
Tomáš Sýkora
    technická podpora zamestnancov rektorátu
    chod verejne prístupných počítačov v objektoch UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo