L3-banner-univerzita

Štruktúra Centra informačných a komunikačných technológií

Riaditeľ
RNDr. Július Jenis, PhD.
    riadenie Centra IKT
    komunikácia so zamestnancami iných oddelení
    koordinácia aktivít IKT na UKF

Emisia preukazov
Ľudmila Ivanová
    sekretariát CIKT
    emisia a správa preukazov študentov a zamestnancov

Správa AIS
Ing. Stanislav Ďurfina
    informačný systém AIS
    replikácia dát medzi IS, správa používateľov
    správa funkčnosti databáz AIS a ich zálohovanie

Správa LDAP
Bc. Ján Lauko
    synchronizácia personálnej databázy so systémom LDAP
    vývoj a správa aplikácií založených a komunikujúcich s LDAP univerzity
    zaslanie prístupových údajov zamestnancom univerzity na požiadanie na e-mail iného zamestnanca univerzity
    mazanie mailových správ pri preplnení poštovej schránky

Správa SAP
RNDr. Marián Petrík
    všetky aktivity týkajúce sa ekonomického informačného systému SAP/SOFIA

Správa siete
Mgr. Milan Oravec
    správa, funkčnosť a rozvoj komunikačnej infraštruktúry
    implementácia a správa bezpečnostných prvkov a prideľovanie IP priestoru
    identifikácia útokov a slabých miest siete
    správa Eduroam na UKF
 
Správa stravovacieho a prístupového systému
Mgr. Michal Rudňanský
    správa stravovacieho informačného systému
    správa prístupového systému, povoľovanie a zakazovanie prístupu do objektov UKF
 
Správa Microsoft Office 365
Mgr. Katarína Fabiánová
    správa a podpora zamestnaneckých a  študentských účtov v MS Office 365
    správa aplikácií v prostredí MS SharePoint

Správa telekomunikácií, stravovacieho a prístupového systému
Mgr. Michal Szöke
    správa telekomunikačných technológií
    správa administratívy súvisiacej s telekomunikačnými technológiami
    aktualizácia tovarových a dátumových položiek objednávkového systému oSYS
    správa stravovacieho informačného systému
    správa prístupového systému, povoľovanie a zakazovanie prístupu do objektov UKF

Správa web aplikácií
Juraj Belák
    správa webového servera katedier UKF
    podpora a bezpečnostná aktualizácia webových stránok fakúlt

Správa web aplikácií
Mgr. Bibiána Chudá
    správa webového portálu UKF v Nitre
    správa informačných tabúľ (DiMS)

Technická podpora
Mgr. Martin Páleník
    technická podpora zamestnancov rektorátu

Technická podpora
Tomáš Sýkora
    technická podpora zamestnancov rektorátu
    chod verejne prístupných počítačov v objektoch UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove