L3-banner-univerzita

Informačné systémy v správe CIKT

Akademický informačný systém (AiS2)
Komplexný informačný systém je určený na podporu riadenia základných procesov vysokej školy - vzdelávania na všetkých troch stupňoch a vedy a výskumu. Na prístup do AIS sa používa štandardný internetovský prehliadač, čo výrazne znižuje náklady na údržbu systému. Používateľské rozhranie je optimalizované pre prehliadač Internet Explorer (verzia 6.0 a vyššia) a Mozilla Firefox (verzia 3.0.x a vyššia). Aplikačné rozhranie poskytuje používateľský komfort, ktorý je bežný v klasických klientských aplikáciách.
Stravovací systém
Objednávanie stravy a prehľad odobratej stravy je na UKF zabezpečený pomocou stravovacieho systému. Tento systém umožňuje zamestnancom a študentom objednávať stravu buď pomocou stojanov umiestnených na jednotlivých pracoviskách UKF, alebo pomocu internetovej aplikácie dostupnej v každom internetovom prehliadači.
Microsoft Office 365
Kolekcia služieb, ktoré umožňujú zdieľať školské úlohy a spolupracovať na nich. Táto služba zahŕňa Office (Word, PowerPoint, Excel a OneNote), 1 TB úložiska vo OneDrive, Yammer a lokality SharePoint.
Objednávkový systém (oSys)
Objednávkový systém je určený na interné objednávanie tovarov a služieb v rámci UKF. Je to systém určený na hromadný zber informácií z jednotlivých pracovísk s možnosťou schvaľovania jednotlivých požiadaviek s dodržaním hierarchickej štruktúry UKF.
Dochádzkový systém
Evidencia dochádzky, práceneschopnosti, služobných ciest, nadčasov a všetkého čo je spojené s pracovným časom je evidované pomocou dochádzkového systému. Túto evidenciu je možné zadávať prostredníctvom bezkontaktných čipových kariet, alebo pomocou programov, ktoré sú na to určené. Vstup do systému je riadený právami jednotlivých uživateľov.
Adresár
Adresár zamestnancov a študentov UKF.
Elektronicka pošta
Systém na správu e-mailových kont študentov a zamestnacov.
Prístupový systém
Vstup do objektov UKF (budovy, miestnosti, pracoviská, parkoviská) je vo väčšine prípadov riadený prístupovým systémom. Jeho úlohou je evidovať prístupové práva do týchto objektov a umožňuje zadefinovať to, kto, kedy a kde môže vstupovať. O týchto akciách si eviduje potrebné informácie, aby bolo možné aj spätne zistiť, kto sa v danom čase nachádza na akom mieste.
SAP - Sofia
Ekonomický informačný systém univerzity je súčasťou projektu Sofia. Je to modulárny systém, v ktorom sa riešia všetky aktivity finančného účtovníctva a správy majetku UKF v Nitre, materiálového hospodárstva, controllingu a tiež nevyhnutné činnosti v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov.
Zamestnanecký portál ESS
Zamestnanecký portál ESS (Employee Self-Service) je nadstavbou produktívneho SAP systému a slúži interným zamestnancom UKF v Nitre na prezeranie, prípadne na preberanie, resp. tlač dokladov o odmene.
Web UKF
Systém www stránok UKF je celouniverzitný informačný systém určený pre:
  • zverejňovanie a sprístupňovanie informácií pre študentov, zamestnancov, ako aj širšej verejnosti,
  • prezentáciu výsledkov UKF.
Informačné tabule (DiMS)
V priestoroch UKF sú nainštalované informačné tabule realizované veľkoplošnými TV vybavenými potrebnou technikou. Tieto tabule umožňujú rôzne typy prezentácií (obrazové prezentácie, reklamné videá, prednášky ...). Sú určené študentom, zamestnancom a širokej verejnosti.
Počítačová sieť UKF, WiFi, Eduroam na UKF
Sieť Eduroam zabezpečuje prístup k internetu pre návštevníkov z iných univerzít.
Kontakt: Mgr. Milan Oravec 
Správa počítačov zamestnancov rektorátu
Správa verejne prístupných počítačov v objektoch UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color