L3-banner-univerzita

Zamestnanecký portál – ESS (Employee Self-Service)

Základné informácie o portáli
 
Zamestnanecký portál VVŠ je súčasťou ekonomického informačného systému SAP-Sofia. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bude využívať ESS (Employee Self-Service) na zobrazenie dokladov o odmene pre interných zamestnancov. Adresa zamestnaneckého portálu je: https://ess.iedu.sk

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo