L3-banner-univerzita

Inštalácia bezpečnostného certifikátu - Windows a MS aplikacie

Inštaláciu certifikátu zabezpečí súbor s modifikáciou registrov Windows. Zaregistruje certifikát v systéme Windows a v aplikáciách Internet Explorer, Outlook Express, MS Mail a MS Outlook.
  • V prípade použitia Internet Explorera postačí kliknúť na súbor zabezpečujúci zmenu hodnôt v registroch (ukfcrt.reg) a potvrdiť zobrazené dialógové okná.
  • Inštaláciu pre MS aplikácie cez Firefox vykonáme rovnako, potrebujeme však súbor zabezpečujúci zmenu registrov (ukfcrt.reg) najprv uložiť do počítača a až následne po spustení potvrdiť požiadavky.
 
Detailný postup
  • Spustíme súbor s certifikátom (priamo z webu alebo z disku počítača).
ie1
  • Potvrdíme, že údaje chceme skutočne zapísať do registrov.
ie2
  • Dostaneme informáciu o úspešnom zápise.
ie3

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo