L3-banner-univerzita

Chýbajúci bezpečnostný certifikát

Chýbajúca inštalácia bezpečnostného certifikátu nesie v sebe dva problémy:
  • Tým, na prvý pohľad sa prejavujúcim, je obťažovanie používateľa neustálymi upozorneniami na problém s bezpečnosťou a ten, pokiaľ chce pokračovať v práci, musí zakaždým odsúhlasovať výnimku.
  • Druhým, omnoho dôležitejším, je bezpečnosť - systém po inštalácii certifikátu sleduje jeho platnosť (vydavateľa, dobu platnosti a pod.) a v prípade nesúladu, okamžite upozorní používateľa. Používateľ s nenainštalovaným certifikátom zvyčajne automaticky potvrdzuje výnimku a tento fakt s obľubou využívajú rôzni útočníci, ktorí prostredníctvom podvrhnutého certifikátu dokážu získať a následne zneužiť napr. prihlasovacie údaje.

Prejavy chýbajúceho certifikátu v systéme MS Windows
  • Internet Explorer
ie problen
  • Mozilla Firefox
ff problem

 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove