L3-banner-univerzita

Chýbajúci bezpečnostný certifikát

Chýbajúca inštalácia bezpečnostného certifikátu nesie v sebe dva problémy:
  • Tým, na prvý pohľad sa prejavujúcim, je obťažovanie používateľa neustálymi upozorneniami na problém s bezpečnosťou a ten, pokiaľ chce pokračovať v práci, musí zakaždým odsúhlasovať výnimku.
  • Druhým, omnoho dôležitejším, je bezpečnosť - systém po inštalácii certifikátu sleduje jeho platnosť (vydavateľa, dobu platnosti a pod.) a v prípade nesúladu, okamžite upozorní používateľa. Používateľ s nenainštalovaným certifikátom zvyčajne automaticky potvrdzuje výnimku a tento fakt s obľubou využívajú rôzni útočníci, ktorí prostredníctvom podvrhnutého certifikátu dokážu získať a následne zneužiť napr. prihlasovacie údaje.

Prejavy chýbajúceho certifikátu v systéme MS Windows
  • Internet Explorer
ie problen
  • Mozilla Firefox
ff problem

 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo